Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla pro přihlašování na akce OPT - podzimní sezóna 2013

5. 9. 2013

 Pravidla pro účast na akcích OPT TJ KOTVA Braník

Přihlašování na zájezdy

   1)   Zájezdy jsou vypsány v Plánu činnosti OPT TJ KOTVA Braník, který je vydáván vždy na období jaro-léto a na období podzim příslušného roku.

   2)   Obecně platí, že přihlašování na vypsané autobusové zájezdy začíná 5 týdnů před dnem jejich konání.

   3)   Některé zájezdy se přihlašují jiným způsobem než je uvedeno v bodě 2). Jedná se zejména o zahraniční zájezdy, příp. vícedenní tuzemské zájezdy. Způsob jejich přihlašování je vždy uveden v Plánu činnosti ve sloupci Poznámky.

   4)   Přihlašování se uskutečňuje počínaje dnem uvedeným u každého zájezdu ve sloupci Poznámky. Veškeré změny  (další přihlášky, odhlášky ap.) vyřizuje vedoucí zájezdu.

   5)   Přihlašování se provádí jmenovitě celým jménem, s uvedením členství (OPT, TJ), či nečlenství (host) a čísla telefonu. U člena, který přihlašuje hosta - člena rodiny, je nutno uvést rodinný vztah (manžel, manželka, syn, dcera, vnouče ap.).  Nebudou přijímány přihlášky typu: Novák 3x.       
Příklad přihlášení:        Novák Josef, člen OPT, tel. 229 900 202               
                                         Nováková Marie, host - manželka           
Upozornění:
Ti účastníci akcí OPT, kteří nejsou členy TJ KOTVA, nejsou u TJ KOTVA ani pojištěni a tudíž se zúčastňují  akcí na vlastní nebezpečí.  

   6)   Maximální počet účastníků zájezdu se řídí kapacitou autobusu (zpravidla 44 nebo 49). U vícedenních zájezdů, kdy je předpoklad většího počtu zavazadel, se maximální počet účastníků snižuje (zpravidla o 4 osoby). Krosny budou z přepravy vyloučeny!

   7)   V případě, že se přihlásí velký počet zájemců, provedou vedoucí nejpozději 1 týden před uskutečněním zájezdu výběr účastníků zařazených do zájezdu a maximálně 12 náhradníků tak, že se postupně vyřazují:

-      hosté bez příbuzeneckého vztahu k přihlášeným členům OPT nebo TJ

-      hosté s příbuzeneckým vztahem k přihlášeným členům OPT nebo TJ

-      členové TJ, kteří nejsou členy OPT

-      členové OPT, kteří se nezúčastňují běžných akcí OPT a hlásí se pouze na autobusové zájezdy

-      členové OPT, kteří se nedostavili k odjezdu autobusu bez předchozí omluvy nebo zdůvodnění u dřívějších zájezdů.

   8)   Po provedení výběru končí přednost dodatečně přihlašovaných členů TJ KOTVA před účastníky již zařazenými do zájezdu a vybranými náhradníky (včetně hostů).

   9)   Vybraní náhradníci, jakož i vyřazení zájemci budou o této skutečnosti neprodleně informováni na telefonním čísle, které je z tohoto důvodu nutno při přihlašování uvést (viz bod 5).

 10)   Dodatečné zařazení náhradníků do zájezdu je podmíněno odhlášením některých z vybraných účastníků. O jejich zařazení je bude informovat vedoucí zájezdu nejpozději 1 den před odjezdem.

Odhlašování ze zájezdů

 11)   Bez jakýchkoliv sankcí lze odhlásit zájezd:         

·     jednodenní - nejpozději 9 dní před jeho konáním (např. sobotní zájezd ve čtvrtek předchozího týdne)

·     vícedenní tuzemský - 14 dní před jeho konáním

·     zahraniční - 30 dní před jeho konáním, pokud nejsou storno podmínky uvedeny v propozicích zájezdu.

 12)   V případě, že se vybraný účastník zájezdu nedostaví k odjezdu autobusu bez předchozího zdůvodnění své neúčasti vedoucímu zájezdu nejpozději 24 hodin před odjezdem, uhradí dodatečně jízdné v plné výši (tedy plnou cenu zájezdu bez dotace). Při opakovaném nedostavení a neomluvení se vystavuje postihu, že nebude zařazen na zájezd s velkým počtem zájemců.

 13)   Sankce při odhlášení ze zájezdu v mezidobí termínů, uvedených v bodech 11) a 12), stanoví výbor OPT TJ KOTVA Braník individuálně podle konkrétních podmínek (důvod neúčasti, obsazení zájezdu náhradníkem ap.).

Účast hostů na akcích OPT TJ KOTVA Braník

 14)   S ohledem na zajištění obsazenosti zájezdů bude účast na vybraných zájezdech OPT TJ KOTVA Braník nabídnuta členům turistického oddílu TJ Praga, kteří budou respektovat program zájezdu dle pokynů vedoucího zájezdu. Pro jejich přihlašování
a odhlašování jsou stanovena zvláštní pravidla.

 15)   Účast hosta (nečlena TJ KOTVA Braník) na výletu OPT (vlakovém nebo dopravními prostředky MHD) je podmíněna zaplacením poplatku (startovného) ve výši 20,-Kč

Tato pravidla jsou nedílnou součástí plánu činnosti OPT KOTVA Braník na sezonu 2013.

Ing. Václav  PEŠATA

předseda OPT TJ KOTVA Braník