Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla pro přihlašování na akce OPT - podzim 2017

22. 7. 2017

Pravidla pro účast na akcích OPT TJ KOTVA Braník

Přihlašování na zájezdy

    1)   Zájezdy jsou vypsány v Plánu činnosti OPT TJ KOTVA Braník, který je vydáván vždy na období jaro-léto a na období podzim příslušného roku.

    2)   Obecně platí, že přihlašování na vypsané autobusové zájezdy začíná 5 týdnů před dnem jejich konání.

    3)   Některé zájezdy se přihlašují jiným způsobem než je uvedeno v bodě 2). Jedná se zejména o zahraniční zájezdy, příp. vícedenní tuzemské zájezdy. Způsob jejich přihlašování je vždy uveden v Plánu činnosti ve sloupci Poznámky.

    4)   Přihlašování se uskutečňuje počínaje dnem uvedeným u každého zájezdu ve sloupci Poznámky. Veškeré změny  (další přihlášky, odhlášky ap.) vyřizuje vedoucí zájezdu.

    5)   Přihlašování se provádí jmenovitě celým jménem, s uvedením členství (OPT, TJ), či nečlenství (host) a čísla telefonu. U člena, který přihlašuje hosta - člena rodiny, je nutno uvést rodinný vztah (manžel, manželka, syn, dcera, vnouče ap.).  Nebudou přijímány přihlášky typu: Novák 3x.     
Příklad přihlášení:             Novák Josef, člen OPT, tel. 229 900 202         
                                         Nováková Marie, host - manželka  
Upozornění:
Ti účastníci výletů OPT, kteří nejsou členy TJ KOTVA, nejsou u TJ KOTVA ani pojištěni a tudíž se zúčastňují  výletů na vlastní nebezpečí. 

      6)    Pokud účastník přihlásí dalšího účastníka na zájezd, je povinen ho informovat o této skutečnosti s tím, že jím přihlášený účastník musí neprodleně informovat vedoucího zájezdu, zda s přihlášením souhlasí či ne. Pokud by tak neučinil a nedostavil se takto přihlašovaný účastník k odjezdu autobusu na zájezd, cenu zájezdu za něj zaplatí přihlašovatel.

    7)   Maximální počet účastníků zájezdu se řídí kapacitou autobusu (zpravidla 44 nebo 49). U vícedenních zájezdů, kdy je předpoklad většího počtu zavazadel, se maximální počet účastníků snižuje (zpravidla o 4 osoby). Krosny budou z přepravy vyloučeny!

    8)   V případě, že se přihlásí velký počet zájemců, provedou vedoucí nejpozději 1 týden před uskutečněním zájezdu výběr účastníků zařazených do zájezdu a maximálně 12 náhradníků tak, že se postupně vyřazují:

-       hosté bez příbuzenského vztahu k přihlášeným členům OPT nebo TJ

-       hosté s příbuzenským vztahem k přihlášeným členům OPT nebo TJ

-       členové TJ, kteří nejsou členy OPT

-       členové OPT, kteří se nezúčastňují běžných akcí OPT a hlásí se pouze na autobusové zájezdy

-       členové OPT, kteří se nedostavili k odjezdu autobusu bez předchozí omluvy nebo zdůvodnění u dřívějších zájezdů.

    9)   Po provedení výběru končí přednost dodatečně přihlašovaných členů TJ KOTVA před účastníky již zařazenými do zájezdu a jejich náhradníky (včetně hostů).

  10)   Vybraní náhradníci, jakož i vyřazení zájemci budou o této skutečnosti neprodleně informováni na telefonním čísle, které je z tohoto důvodu nutno při přihlašování uvést (viz bod 5).

  11)   Dodatečné zařazení náhradníků do zájezdu je podmíněno odhlášením některých z vybraných účastníků. O jejich zařazení je bude informovat vedoucí zájezdu nejpozději 1 den před odjezdem.

Odhlašování ze zájezdů

  12)   Bez jakýchkoliv sankcí lze odhlásit zájezd: 

·      jednodenní - nejpozději 9 dní před jeho konáním (např. sobotní zájezd ve čtvrtek předchozího týdne)

·      vícedenní tuzemský - 14 dní před jeho konáním

·      zahraniční - 30 dní před jeho konáním, pokud nejsou storno podmínky uvedeny v propozicích zájezdu.

  13)   V případě, že se vybraný účastník zájezdu nedostaví k odjezdu autobusu bez předchozího zdůvodnění své neúčasti vedoucímu zájezdu nejpozději 24 hodin před odjezdem, uhradí dodatečně jízdné v plné výši (tedy plnou cenu zájezdu bez dotace). Při opakovaném nedostavení a neomluvení se vystavuje postihu, že nebude zařazen na zájezd s velkým počtem zájemců.

  14)   Sankce při odhlášení ze zájezdu v mezidobí termínů, uvedených v bodech 11) a 12), stanoví výbor OPT TJ KOTVA Braník individuálně podle konkrétních podmínek (důvod neúčasti, obsazení zájezdu náhradníkem ap.).

Tato pravidla jsou nedílnou součástí plánu činnosti OPT KOTVA Braník na podzim 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ing. Václav  PEŠATA​, předseda OPT TJ KOTVA Braník