Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze výboru OPT č.6/2014

3. 6. 2014

Z á p i s  č. 6/2014

 
                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 2.6.2014
 
Přítomni   : Kvardová, Svobodová, Svatý, Procházka, Profous, Pešata,
                   Šťastný                                                                                          
Omluveni : Třešňák, Navrátilová, Antoš, Havelka, Vojta, Martinů    
 
              Kontrola zápisu č. 5/2014 z 5.5.2014 – bez připomínek   
            
41/12    Členství v odboru KČT Karlov – shánějí se stále zájemci o členství – Vojta, úkol
            trvá        . 
 
28/14    Pešata seznámil členy VOPT s obsahem Zápisů č.10 a 11/2014 ze schůzí VTJ.
            VOPT pověřuje svého předsedu k zaslání vysvětlovací informace pro VTJ k bodu
            6/11 Zápisu VTJ č.11/14.
 
29/14    Vedoucí akcí OPT konaných v květnu 2014 informovali o průběhu těchto
            akcí:
       8.5.14   Za Praotcem Čechem, vlakový, ved. Dušek, 18 účastníků, velmi úspěšné  
      10.5.14  Stvolínky, vlakový, ved. Profous, 22 účastníků, úspěšné, námět pro bus
                   jaro 15
      17.5.14  K Obrataňské úzkokolejce, bus, ved. Pešata a Šťastný, 48 účastníků (19
                   hostů), i přes velmi špatné počasí úspěšné
      24.5.14  Chotuc-ráj Vstavačů, vlakový, ved. Svatý, Paulus, špatná předpověď
                   počasí, i tak 11 účastníků, úspěšné
      31.5.14  Posázavím, MHD 300, ved. Svobodová, 11 nadšených účastníků
 
30/14    VOPT provedl kontrolu připravenosti akcí plánovaných na červen a léto
            2014            
       7.6.14  Lovosice, vlakový, vedoucí Antoš (ved. Vojta se nemůže účastnit)
                   – na žádost vedoucího výletu VOPT uvádí, že pokud je odjezd na akci z
                  Hlavního nádraží v Praze, pak sraz účastníků je v přízemní hale(vstupy do
                  metra) před vývěsními tabulemi odjezdů vlaků (při pohledu od Sherwoodu ta
                  vlevo)    
     14.6.14  Posázavské stezky, vlakový, ved. Antoš .. Spoluvedoucí Profous se
                  nemůže zúčastnit pro onemocnění achilovky.
      Uvažovaný zájezd „Moravsko-Slovenské pomezí“ se pro celkovou nepřipravenost
      ruší. V plánu byl cca na srpen. VOPT jej doporučuje uskutečnit po důkladné přípravě
      v roce 2015. VOPT vyzývá své členy a členstvo OPT k aktivní účasti na tvorbě tohoto
      atraktivního zájezdu a k pomoci jeho tvůrci a vedoucímu Antošovi.
 
31/14  VOPT se zabýval dopisem svého člena Pepíka Antoše. VOPT zaujme
          stanovisko k jeho sdělením až budou přítomni všichni zmiňovaní členové VOPT,
          aby bylo možno získat mínění všech zúčastněných
 
32/14  Členka OPT ( a VOPT) Michaela Irena Navrátilová požádala o přerušení
          členství v OPT a TJ z důvodu pracovního a s tím souvisejícho časovéhovytížení.
          VOPT doporučuje VTJ tuto žádost schválit.
 
33/14  VOPT projednal a schválil plán akcí pro podzimní sezonu 2014. Rozeslání
          členům OPT zajistí Svatý a Pešata na přelomu července a srpna
          2014.                       
 
                                                           
Přístí schůze VOPT se bude konat v pondělí, dne 8. září 2014 od 17.30 hodin.
          
Zapsala : Kvardová                                                      Schválil : Pešata