Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze VOPT č.3/2014

6. 3. 2014

                                               Z á p i s  č. 3/2014 

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 3.3.2014
 
Přítomni   : Kvardová, Svobodová, Navrátilová, Havelka, Třešňák, Svatý, Martinů, Procházka, 
                     Profous, Pešata, Šťastný                                                                       
Omluveni : Antoš, Vojta    
 
              Kontrola zápisu č. 2/2014 z 10.2.2014 – bez připomínek   
            
41/12    Členství v odboru KČT Karlov – shánějí se stále zájemci o členství – Vojta, úkol trvá
         
47/13    Výzva VOPT k členům OPT ke kandidatuře ve VTJ a KK – úkol tvá. 
 
11/14    Pešata seznámil členy VOPT s obsahem Zápisů č.3 a 4/2014 ze schůzí VTJ.
              Doplnění a rozšíření informací provedl Procházka.
 
12/14    k bodu 47/13 : VOPT navrhuje jako kandidáta do KK členku OPT pí. Miladu
               Pýchovou
 
13/14   VOPT bere na vědomí informaci ze Zápisu VTJ o termínu konání organizovaných
             brigád v areálu v Braníku ve dnech 15. a 16.3., dále 22. a 23.3. a vyzývá členy OPT k
             účasti.
 
14/14  Vedoucí akcí OPT plánovaných na březen informovali o stavu připravenosti těchto
            akcí:
            22.3.14   Zahajovací výlet sezony: Kolem Vavřineckého potoka, vlakový výlet,ved. Vojta –                             připraveno
            29.3.14   Berounsko, vlakový výlet, vedoucí Procházkovi – připraveno
 
15/14  VOPT byl informován o akcích, které se konaly a konají ještě před oficiálním zahájením
            sezony OPT, kterých se účastní kolem 20 účastníků, vesměs členů OPT. Vedoucím
            těchto akcí je p.Profous a VOPT mu vyslovuje dík za obětavou práci.                                                               
16/14  VOPT schvaluje přijetí pí. Marty Dohnalové (1952) za členku OPT a doporoučuje VTJ
            její přijetí do TJ.
 
17/14   VTJ žádá VTJ o rezervaci Peugeota na termín 2.-8.6.2014 na akci OPT „Bílé Karpaty“.
 
Přístí schůze VOPT se bude konat v pondělí, dne 31. března 2014 od 17.30 hodin.
 
 
   Zapsala : Kvardová                                                      Schválil : Pešata