Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze VOPT č.10/2014

3. 12. 2014

                                 Z á  p  i  s   č. 10/2014

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 1.12.2014

Přítomni   : Kvardová, Havelka, Martinů, Svatý, Vojta, Profous, Procházka, Pešata, Šťastný                                                                                          

Omluveni  : Svobodová, Antoš   

                  Kontrola zápisu č. 9/2014 z 3.11.2014 – bez připomínek           

41/12    Členství v odboru KČT Karlov – shánějí se stále zájemci o členství – Vojta, úkol trvá, nový  

             nábor bude proveden na VČS v únoru 2015        . 

50/14    Předseda OPT obdržel mail od předsedy TJ k problematice fungování sekretariátu. VOPT

             chápe nastalou situaci a bere vysvětlení na vědomí.

52/14    VOPT nebylo možno seznámit s nejnovějším zápisem ze schůze VTJ (č. 20), neb dosud 

             nebyl publikován.         

53/14    Vedoucí akcí OPT konaných v listopadu 2014 informovali o průběhu těchto akcí:

              8.11.14   Český Ráj, vlakový, vedoucí Vojta, Martinů, účast 11 lidí, úspěšné, hezké počasí     

             15.11.14  Kačák hučí jak Mississippi , vlakový, vedoucí Dušek, 15 lidí, bez problémů

             22.11.14  Brdy ze Všenor na Skalku, vlakový, ved. Pešata, klasika, po počátečním

                             zakufrování příjemná trasa, 24 účastníků

             29.11.14  Nelahozeves - zámek, vlakový, ved. Martinů, účast 8 lidí, příjemný výlet typicky

                             podzimní přírodou

             Havelka informoval o akcích seniorů „Střeďáků“v listopadu. Účast na jednotlivých

             akcích je hojná a bývá přes 20 věrných účastníků.  

54/14    Vedoucí akcí OPT plánovaných na prosinec 2014 informovali o připravenosti těchto 

             akcí :           

               6.12.14  Mníšek p.Brdy a dále, bus „300“, vedoucí Svatý, Kvardová, trasy připraveny,     

             13.12.14  Tradiční předvánoční setkání , ved. Benáčková, Svatý, turisticko-společenská

                             akce, letos v Srbsku, připraveno, přihlášeno cca 30 lidí

             26.12.14   Probuzení těla na sv.Štěpána, vlakový, ved. Svatý, Kvardová, klasika z Říčan

                             do Mnichovic, připraven

             Havelka informoval, že seniorské středy v prosinci již plánovány nejsou, pouze se 

             bude konat předvánoční setkání na závěr sezony účastníků těchto akcí v klubovně

             OPT v Braníku. Případné akce se svolají neoficiálně po telefonu.                              

55/14    VOPT dokončil přípravu plánu akcí na jaro-léto 2015 a schválil jej. Případné připomínky

             či opravy oznamte Svatému nejpozději do 19.12.14.                                                                   

56/14    Kilometrové karty je nutno odevzdat Šťastnému do 19.1.2015

57/14    Výroční členská schůze OPT se bude konat dne 9.2.2015 od 17.30 ve velké klubovně v 

             Braníku. VOPT žádá sekretariát o rezervaci klubovny na tento termín a zapojení

             ozvučení sálu.                                                                             

Příští schůze VOPT se bude konat v pondělí, dne 5. ledna 2015 od 17.30 hodin.

              Zapsala : Kvardová                                                               Schválil : Pešata