Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze VOPT č.1/2015

8. 1. 2015

                                             Z á  p  i  s   č. 1/2015

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 5.1.2015

Přítomni:  Kvardová, Svobodová, Havelka, Svatý, Profous, Procházka, Pešata, Šťastný, Antoš                                         

Omluveni: Martinů, Vojta, Třešňák   

             Kontrola zápisu č. 10/2014 z 1.12.2014 – bez připomínek        

41/12    Členství v odboru KČT Karlov – shánějí se stále zájemci o členství – Vojta, úkol trvá, nový  

             nábor bude proveden na VČS v únoru 2015        . 

 1/15     Předseda OPT seznámil VOPT s obsahem Zápisů ze schůzí VTJ č.21 a 22. Po delší debatě   

             mezi členy VOPT byly zápisy vzaty na vědomí.

 2/15     Změny ve fungování kanceláře TJ:

             kancelář přemístěna do č.202 v přízemí (vrátnice, recepce)

             telefon : 244 461 712 (pevná linka)

             provoz kanceláře TJ : PO 16.30 – 18.00

                                                 ČT 9.00 – 17.00

             členskou agendu od ledna 2015 zajišťuje pí. Tereza Matásková

 3/15     Vedoucí akcí OPT konaných v prosince 2014 informovali o průběhu těchto akcí:

                6.12.14  Mníšek pod Brdy, bus „300“+vlakový, vedoucí Svatý, Kvardová, účast 16 lidí, 

                              deštivo, přesto úspěšné

              13.12.14  Tradiční předvánoční setkání členů OPT, vlakový, vedoucí Benáčková, Svatý, 41 účastníků, setkání v Srbsku,

                              výhrady ke kvalitě jídel. Příště jiná lokalita.

              26.12.14  Svatoštěpánský výlet z Říčan do Strančic, vlakový, vedoucí Svatý, Kvardová, 

                              klasika, 16 účastníků                          

 4/15      Havelka informoval o konání předvánočního setkání „střeďáků“ v prosinci na závěr

              sezony v klubovně OPT v Braníku.

 5/15      VOPT provedl konečnou kontrolu Plánu akcí na jaro a léto 2015.                            

 6/15      VOPT se zabýval přípravou VČS oddílu, která se bude konat dne 9.2.2015 ve velké  klubovně v Braníku.

              VOPT navrhuje toto složení pracovních komisí VČS:

              předsednictvo : Svatý, Havelka, Pešata                                                                   

              komise mandátová : Vojta, Procházka + z pléna

              komise návrhová : Svobodová, Šťastný + z pléna

 7/15      VOPT jmenuje inventarizační komisi oddílu pro inventury r.2014 :

              Šťastný Jakub

              Kvardová Věra                                                                         

Příští schůze VOPT se bude konat v pondělí, dne 2. února 2015 od 17.30 hodin.

              Zapsala : Kvardová                                           Schválil : Pešata

Zápis VOPT 1/2015 v pdf