Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze VOPT č. 9/2014

5. 11. 2014

                                 Z á  p  i  s   č. 9/2014

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 3.11.2014

Přítomni: Kvardová, Svobodová, Havelka, Martinů, Svatý, Vojta, Antoš,Profous, Procházka,

               Pešata, Šťastný                                                                                         

Omluveni:    

            Kontrola zápisu č. 8/2014 z 6.10.2014 – bez připomínek   

41/12    Členství v odboru KČT Karlov – shánějí se stále zájemci o členství – Vojta, úkol trvá        . 

46/14    Pešata seznámil členy VOPT s obsahem Zápisu č.19 /2014 ze schůze VTJ.        

47/14    Vedoucí akcí OPT konaných v říjnu 2014 informovali o průběhu těchto akcí:

             11.10.14  Brdy-Plešivec, vlakový, vedoucí Pešata,Šťastný, 18 účastníků, náročný terén,

                           přesto velká spokojenost   

             18.1014   Za Sidonií Nádhernou, vlakový, vedoucí Martinů, Kvardová, 23 účastníků, 

                           velmi spokojeni novou trasou

            25.10.14  Kostelec n.Č. Lesy, MHD „300“, vedoucí Škodová, 12 účastníků, další nová

                           trasa, velice se líbilo a bude se opakovat        

              1.11.14  Třemšínsko a Březnicko, autobusový zájezd, ved. Šťastný, Pešata, 44

                           účastníků nadšených z krásné krajiny, rozhledů, počasí a houbaření v listopadu                              

             Havelka informoval o akcích seniorů „Střeďáků“ v říjnu. Účast na jednotlivých akcích

             je hojná a pohybuje se mezi 15 až 20 věrnými účastníky.  

48/14    Vedoucí akcí OPT plánovaných na listopad 2014 informovali o připravenosti těchto 

             akcí :           

               8.11.14  Český Ráj, vlakový, vedoucí Vojta, Martinů, trasy připraveny,     

             15.11.14  Kačák hučí jak Mississippi , vlakový, vedoucí Dušek, trasa připravena,

             22.11.14  Brdy za Všenor na Skalku, vlakový, ved. Pešata, Šťastný, klasika, připraveno

             29.11.14  Nelahozeves - zámek, vlakový, ved. Martinů, Vojta, připraveno.        

49/14   VOPT schvaluje přijetí pí. Ing. Milušky Vojnové (1945) za člena OPT a doporučuje VTJ   

             její přijetí do TJ Kotva (od 1.1.2015) .

50/14    VOPT žádá výbor TJ o zajištění fungování sekretariátu TJ v době úředních hodin pro

             členstvo (pondělí).                     

51/14    VOPT zahájil přípravu plánu akcí na jaro-léto 2015. Vedoucí si rozebrali jednotlivé termíny          

             s udáním oblastí, kam  akce budou směřovat. Na příští schůzi VOPT provede detailní

             zpřesnění.                                                                                                                                                      

Přístí schůze VOPT se bude konat v pondělí, dne 1. prosince 2014 od 17.30 hodin.

          

              Zapsala: Kvardová                                                       Schváli: Pešata

Zápis VOPT 9/2014 ke stažení zde: