Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze VOPT č. 7/2014

15. 9. 2014

Z á p i s  č. 7/2014

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 8.9.2014
 
Přítomni: Kvardová, Svobodová, Martinů, Svatý, Procházka, Profous, Pešata,
                  Šťastný                                                                                          
Omluveni : Antoš, Havelka, Vojta    
 
              Kontrola zápisu č. 6/2014 z 2.6.2014 – bez připomínek   
            
41/12   Členství v odboru KČT Karlov – shánějí se stále zájemci o členství – Vojta, úkol
              trvá        . 
 
34/14   VOPT minutou ticha uctil památku dlouholetého předsedy TJ, člena výboru OPT a
             kamaráda Ing. Mirka Rudiše, který zemřel v srpnu t.r.
 
35/14  Pešata seznámil členy VOPT s obsahem Zápisů č.12, 13, 14, 15 a 16/2014 ze schůzí
             VTJ.
            
36/14   Vedoucí akcí OPT konaných v červnu a o letních prázdninách 2014 informovali o
             průběhu těchto akcí:
               7.6.14    Lovosice, ved. Antoš, 4 účastníci, úspěšné, krásné rozhledy z Milešovky  
             14.6.14    Posázavská stezka, ved.Antoš, velmi úspěšné, 15 účastníků 
             1.-8.6.14 Bílé Karpaty, ved. Martinů, 8 účastníků, doprava Peugeotem, obtížným
                              terénem, nádherná krajina., Zájezd bez problémů.
            
37/14   Vedoucí akcí OPT plánovaných na září 2014 informovali o připravenosti těchto
             akcí            
             13.9.14   Řevničov, vlakový, vedoucí Profous, trasa zkontrolována, připraveno    
             20.9.14   Kersko, vlakový, vedoucí Procházkovi, trasa zkontrolována, připraveno
             27.9.14   Turisticko-houbařský výlet na Brdy, ved. Antoš,informace o stavu
                              připravenosti chybí, neboť p.Antoš se z dnešní schůze pro zaneprázdnění
                              omluvil
            4.10.14    Mladovožicko, autobusový zájezd, ved. Svobodová, Bulková, připraveno.
                              VOPT stanovil cenu tohoto zájezdu takto: člen 150,--Kč, host 200,--Kč
 
38/14    Předseda VOPT následujícího dne po skončení této schůze obdržel mail od člena
              VOPT Ing. Antoše. Jelikož jej nebylo možné projednat na schůzi VOPT č.7/14,    
              přeposlal jej členům VOPT s tím, že bude projednán spolu s dopisem předchozím na
              nejbližší schůzi VOPT, na které budou přítomny všechny v nich zmiňované osoby. (viz
              bod 31/14 Zápisu VOPT č.6/14). 
                                                                                                    
Přístí schůze VOPT se bude konat v pondělí, dne 6. října 2014 od 17.30 hodin.
          
              Zapsala: Kvardová                                                      Schválil: Pešata
 
Zápis VOPT 7/2014 v pdf zde