Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze VOPT č. 5/2014

21. 5. 2014

                                 Z á p i s  č. 5/2014

 
                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 5.5.2014
 
Přítomni: Kvardová, Svobodová, Havelka, Martinů, Svatý, Vojta, Procházka, Profous,
                   Pešata, Šťastný                                                                                         
Omluveni:Třešňák, Navrátilová, Antoš    
 
              Kontrola zápisu č. 4/2014 z 31.3.2014 – bez připomínek   
            
41/12    Členství v odboru KČT Karlov – shánějí se stále zájemci o členství – Vojta, úkol trvá        . 
 
23/14    Pešata seznámil členy VOPT s obsahem Zápisů č.7,8 a 9/2014 ze schůzí VTJ, včetně
             ustavující schůze VTJ. Informace doplnil člen VTJ Vojta.
 
24/14    Vedoucí akcí OPT konaných v dubnu 2014 informovali o průběhu těchto akcí:
               5.4.14 Bratkovice-Brdy - vlakový výlet, vedoucí Šťastný, Pešata, 14 účastníků,  
                          úspěšné,komplikace dopravy zpět (výluky na dvou tratích)
             12.4.14 Sobotecko – autobusový zájezd, vedoucí Pešata, Šťastný, 46 účastníků,
                          velmi úspěšný zájezd v krásném počasí a prostředí
             26.4.14 Říčansko – vlakový výlet, vedoucí Martinů, Kvardová, 18 účastníků, bez problémů
               3.5.14 Měsíční údolí – vlakový výlet, vedoucí Navrátilová, 7 účastníků, bez problém
 
             Havelka informoval o 5 Seniorských středách v měsíci dubnu 2014..Účast kolem 20    
             účastníků, velmi oblíbené a úspěšné.
 
25/14   Vedoucí akcí OPT plánovaných na květen informovali o stavu připravenosti těchto
            akcí:
              8.5.14  Za Praotcem Čechem na Říp, vlakový, ved. Dušek– připraveno      
            10.5.14  Stvolínky-Česká Lípa, dotovaný vlakový výlet, ved.Profous - připraveny 3
                          trasy:11,13 a 14 km. VOPT schválil dotaci ve výši 40,--Kč na zúčastněného
                          člena OPT.
            17.5.14  K Obrataňské úzkokolejce, autobusový zájezd, vedoucí Pešata, Šťastný,    
                          zájezd téměř obsazen, trasy a program připraveny, zveřejněny na internetu. VOPT 
                          na základě propočtu vzdálenosti a ceny busu za km stanovil ceny zájezdu
                          takto : člen 230,--Kč, host 300,--Kč
            24.5.14  Chotuc – ráj vstavačů, vlakový výlet, ved.Svatý, Paulus, trasy připraveny,
                          vedoucí je ještě předem projdou. 
            31.5.14  Posázavím,  výlet „300“ MHD, vedoucí Svobodovi., klasika, připraveno
 
            Havelka informoval o chystaných Seniorských středách v květnu 2014.
      
26/14    VOPT vypracoval předběžný plán akcí pro podzimní sezonu 2014. Svatý žádá
             vedoucí akcí o doplnění a upřesnění údajů k jednotlivým akcím do 19.5.2014                       
 
27/14    Martinů informoval o připravovaném zájezdu VHT OPT do Bílých Karpat v termínu
             2. až 8. června t.r. Peugeotem.                                                           
.
 
Přístí schůze VOPT se bude konat v pondělí, dne 2. června 2014 od 17.30 hodin.
          
Zapsala : Kvardová                                                                        Schválil : Pešata