Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze VOPT č. 4/2014

20. 5. 2014

                                 Z á  p  i    č. 4/2014

 

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 31.3.2014

 

Přítomni:  Kvardová, Svobodová, Havelka, Martinů, Svatý, Vojta, Procházka, Pešata,

                    Šťastný                                                                                          

Omluveni: Profous, Třešňák, Navrátilová, Antoš    

 

              Kontrola zápisu č. 3/2014 z 3.3.2014 – bez připomínek   

            

41/12    Členství v odboru KČT Karlov – shánějí se stále zájemci o členství – Vojta, úkol trvá

         

47/13    Výzva VOPT k členům OPT ke kandidatuře ve VTJ a KK – úkol tvá. 

 

18/14    Pešata seznámil členy VOPT s obsahem Zápisů č.5 a 6/2014 ze schůzí VTJ. Doplnění a

               rozšíření informací provedli Vojta a  Procházka.

 

19/14    Vedoucí akcí OPT konaných v březnu 2014 informovali o průběhu těchto akcí:

             22.3.14  Vavřinecký potok - vlakový výlet, vedoucí Vojta, 15 účastníků, úspěšné

             29.3.14  Berounsko – vlakový výlet, vedoucí Procházkovi, 13 účastníků, spokojenost

             Havelka informoval o Seniorských středách. Účast 15-19 účastníků, velmi úspěšné.

 

20/14   Vedoucí akcí OPT plánovaných na duben informovali o stavu připravenosti těchto

            akcí:

              5.4.14   Bratkovice-na Kuchyňku jinak, vlakový, ved. Pešata, Šťastný – částečně mimo

                           značky, možnost odpojení se na kratší trasy, připraveno      

            12.4.14   Sobotecko, autobusový zájezd, ved.Pešata, Šťastný -  trasy připraveny,

                           možnost celodenní trasy i zkracování a výběru úseků, poznávací zájezd.

                           VOPT na základě propočtu vzdálenosti a ceny busu za km stanovil ceny zájezdu

                           takto :

                                                          člen  180,--Kč, host 250,--Kč

            26.4.14   Říčansko, vlakový výlet, ved.Martinů, Třešňák, klasické trasy, připraveno

              3.5.14   Měsíční údolí, vlakový výlet, vedoucí Navrátilová a spol., klasika, připraveno

       

21/14   VOPT navrhuje a doporučuje VTJ k přijetí za člena TJ

                          Čermáková Anna, nar. 26.6.1939

 

22/14   Pešata vyzývá a žádá členy VOPT a členy oddílu, aby si na příští schůzi VOPT  

             připravili návrhy na akce pro podzimní plán činnosti ( sobotní „vlakové“ výlety, 

             návrhy autobusových zájezdů, seniorské středy)                                                               

.

 

Přístí schůze VOPT se bude konat v pondělí, dne 5. května 2014 od 17.30 hodin.

 

 

                   Zapsala : Kvardová                                                    Schválil : Pešata