Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze VOPT č. 1/2014

8. 1. 2014

                                              Z á  p  i   č. 1/2014

 

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 6.1.2014

 

Přítomni:   Kvardová, Svobodová, Havelka, Třešňák, Svatý, Profous, Antoš, Procházka, Pešata, Šťastný

Omluveni: Navrátilová, Rudiš, Martinů, Vojta     

 

              Kontrola zápisu č. 10/2013 z 2.12.2013 – bez připomínek   

            

41/12    Členství v odboru KČT Karlov – shánějí se stále zájemci o členství – Vojta, úkol trvá

         

47/13    Výzva VOPT k členům OPT ke kandidatuře ve VTJ – úkol tvá. 

 

01/14    Pešata seznámil členy VOPT s obsahem Zápisu č.20/2013 ze schůze VTJ. Doplnění a

             rozšíření informací provedl Procházka.

 

02/14    Vedoucí akcí plánovaných na prosinec 2013 informovali o průbehu těchto akcí:

                7.12.13  Z Mirošovic do  Velkých Popovic, ved.Svatý, Kvardová – 10 účastníků, bez

                              problémů

              14.12.13  Předvánoční setkání pěšáků v Srbsku, ved.Benáčková, Svatý – velmi úspěšné,

                              báječná atmosféra, 48 účastníků

              25.12.13  Krčský les – ved.Třešňák, 5 účastníků

              26.12.13  Procházka u Mníšku p. Brdy, ved. Svatý – pro mnohé účastníky objevná cesta,

                              13 účastníků

 

03/14    VOPT dokončil a odsouhlasil plán činnosti OPT na období jaro-léto 2014.

                                                              

04/14    Havelka předložil předběžný Plán seniorských střed na jaro-léto 2014. VOPT jej

             odsouhlasil.

 

05/14    VOPT se zabýval přípravou Výroční členské schůze OPT, která se bude konat dne 10.února 

             2014.

             VOPT schválil znění pozvánky na VČS a žádá pí. Pešatovou o rozeslání této pozvánky

             VOPT navrhne VČS složení jejích pracovních orgánů takto :

                        pracovní předsednictvo : Svatý, Havelka, Pešata st.           

                        mandátová komise: Vojta, Procházka + z pléna

                        nárhová komise: Svobodová, Šťastný + z pléna

                        návrh delegátů na Konferenci TJ: Havelka, Profous, Martinů, Třešňák, Svatý,  

                        Kvardová, Pešata st., Šťastný, Svobodová, Navrátilová, Antoš, Dušek, Benáčková,

                        Pešata ml.

                        Náhradníci : Šimková, Pešatová st., Vachtlová, Marešová, Baťová, Kněžková,

                                           Škodová

 

06/14    VOPT žádá pro pěšácko-vodácké akce OPT o rezervaci vleku na lodě za OA ve 

             správěTJ (stříbrný) na tyto termíny: 

             23.-25.5.2014    Vltava - Zlatá Koruna-Boršov a okolí

             6.-8.6.2014        Lenora

             25.7.-3.8.2014   Pěšácko-vodácká Lužnice

 

07/14    Dlouholetý člen OPT, VOPT  a předseda TJ Ing. Mirek Rudiš požádal ze zdravotních

             a rodinných důvodů o uvolnění z VOPT. Výbor OPT touto cestou děkuje Mirkovi

             Rudišovi za jeho celoživotní práci pro oddíl i TJ. VOPT souhlasí s jeho uvolněním z

             funkce ve VOPT.

 

 

            Příští schůze VOPT se koná v pondělí, dne 10.2.2014 od 16.00 hodin !!!!!!     

 

            Zapsala : Kvardová                                                      Schválil : Pešata

 

 

 

 

           

 

 

Zápis 1/2014 v pdf zde