Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze VOPT 7/2012

16. 9. 2012

Z á  p  i  s   č. 7/2012

                                 z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 3.9.2012

Přítomni:   Kvardová, Svobodová, Rudiš, Třešňák, Martinů, Svatý, Vojta, Profous, Antoš, 

                    Šťastný, Pešata 

Omluveni:  Navrátilová, Havelka, Procházka

Kontrola zápisu č. 6/2012 z 4.6.2012 – bez připomínek   

            

17/12  Cestou a řekou – průběžně trvá, první příspěvky již na internetových stránkách OPT

36/12  Vojta seznámil členy VOPT s obsahem zápisů č.11,12,13 a 14/2012 ze schůzí VTJ.

37/12   Vedoucí akcí konaných v červnu, čevenci a srpnu 2012 provedli hodnocení průběhu

             těchto akcí. :           

             9.6.12               Údolím Šembery – vlakový, ved.Svobodovi, 26 účastníků, velmi úspěšné

             27.7.-5.8.12    Tradiční Lužnice po vodě i pěšky – auty, ved. Pešata, Vojta, 21

                                        účastníků, z toho 9 OPT, 3 TJ. Rozšíření programu o dvoudenní pěší

                                        akci,  spojenou s přenocováním pod širákem. 40.ročník akce.

             26.8.12             Hory Východního a Středního Slovenska – Peugeot, ved. Antoš,

                                        Martinů, 8 účastníků, navštíveny Roháče, Slovenský Kras, nachozeno

                                        celkem  710 km          

 38/12   Vedoucí akcí připravených na září informovali o stavu jejich připravenosti :

            15.9.12 – Jizerské hory – autobusový, ved. Vojta, Martinů – akce připravena, bohužel

                                  dosud velmi málo přihlášených zájemců. OPT rozhodl počkat do 10.9.12,

                                  pokud se počet zájemců nezvýší, odříci autobus a zájezd zrušit, event. zvážit

                                  možnost náhradní vlakové alternativy.

             22.9.12 – Křivoklátsko, Berounsko – vlakový, ved.Procházkovi, připraveno,vč.náštěvy

                                sklárny v Nižboru

             6.10.12 – Prčice – autobusový zájezd, ved. Antoš, Vojta, trasy se prověřují              

 

39/12   Antoš upozorňuje na nutnost přítomnosti dvou řidičů s příslušnou kvalifikací na

             vícedenních akcích, při nichž se používá Peugeot. VOPT souhlasí a ukládá tuto

             povinnost vzít v úvahu při přípravě takových akcí. Současně vyzývá své členy – řidiče, aby

             se zúčastnili příštího školení řidičů, které bude TJ KOTVA pořádat. OPT příslušný

             termín včas oznámí svým členům.

40/12   VOPT bere na vědomí ukončení členství v OPT Daňková Kristýna

41/12   Martinů a Vojta informují o možnosti individuálního vstupu do odboru KČT Karlov.

             Tento odbor má bohatý program(někteří jeho členové se účasní i našich akcí). Navíc by

             členství několika našich členů v tomto odboru umožnilo našemu oddílu pořádat

             turistické akce Podvečerní Prahou či sobotní akce pro veřejnost, s následným

             finančním efektem pro oddíl.

 

Příští schůze VOPT se koná 1. října 2012 od 17.30 hodin.

 

      Zapsala : Kvardová                                                      Schválil : Pešata