Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze VOPT 5/2013

15. 5. 2013

                                         Z á  p  i  s   č. 5/2013

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 13.5.2013


Přítomni:  Kvardová, Svobodová, Navrátilová,  Havelka, Martinů,  Rudiš, Třešňák, Svatý, 

                  Antoš, Vojta, Procházka,  Šťastný, Pešata                               

Omluveni: Profous 

                   Kontrola zápisu č. 4/2013 ze 8.4.2013 – bez připomínek                

41/12    Členství v odboru KČT Karlov – zjišťují se stále zájemci o členství   – Vojta, úkol trvá       

26/13    Vojta seznámil členy VOPT s obsahem zápisu č.5,6 a 7 /2013 ze schůze VTJ

27/13    Členka OPT pí. Marie Šrytrová žádá o pozastavení členství v TJ ze zdravotních

             důvodů. VOPT doporučuje VTJ této žádosti vyhovět.

28/13    VOPT zhodnotil průběh akcí konaných v dubnu a  v začátku května 2013:  

              13.4.13   Na Brdský hřeben z Litně – ved. Svatý, Kvardová, úspěšné, bez problémů

              20.4.13   Hrady a zámky Plzeňska – ved. Šťastný, Pešata, 48 účastníků, špatné počasí,

                              jinak bez problémů                                                                                              

              27.4.13   Řevničov-Rakovník – ved. Profous,Navrátilová, proběhlo bez problémů

              1.5.13     Liteň – Koněprusy – ved. Havelka,Třešňák, společná akce „středečníků“  a

                             ostatních členů OPT, vedoucí poukazuje na nekázeň některých účastníků

              4.5.13     Postupice – Benešov – ved. Svobodovi, velmi úspěšný výlet

              8.5.13     Svojetice-Zvánovice-Třemblat – ved. Havelka, Třešňák, společná akce

                             „středečníků“ a ostatních členů OPT, bez problémů

              11.5.13    Lesy u Dymokur - ved. Martinů, Třešňák, špatné počasí, 9 účastníků, přesto

                              úspěšné

             Havelka informoval o průběhu Seniorských střed :

             - všechny plánované akce proběhly bez problémů a za spokojenosti účastníků

29/13    Vedoucí akcí OPT informovali o stavu připravenosti akcí oddílu v květnu a začátku  

              června 2013:

              18.5.13    Autobusový zájezd Blanský les – ved.Pešata, Šťastný, zatím je přihlášeno 40

                              účastníků. VOPT po diskuzi rozhodl zájezd uskutečnit. Vzhledem k novým          

                              skutečnostem (účtování čekačky od Veolie, atd.), VOPT rozhodl revokovat svoje    

                              usnesení ze Zápisu ze schůze VOPT č.4/2013 bod 23/13 a upravuje cenu zájezdu

                              takto: člen TJ   250,-- Kč

                                        host        350,-- Kč

              25.5.13   Do Mšena jinak  – ved. Profous, Navrátilová, trasy a program připraven

                1.6.13   Dotovaný vlakový výlet Máchův kraj – ved. Procházkovi, připraveno, VOPT

                             stanovuje dotaci 40,--Kč na účastníka                            

              Havelka informoval o plánovaných výletech „Seniorských střed“ :      

              Květnové trasy budou probíhat po klasických lokalitách a jsou připraveny.                               

              Současně informoval i o výletech v červnu. Trasy se mohou operativně na místě             

              změnit dle počasí.

30/13     VOPT započal s přípravou Plánu činnosti OPT na podzim 2013 a obsadil většinu termínů

              členy výboru navrženými akcemi. Svatý žádá o zaslání detailních údajů k                 

              jednotlivým akcím od příslušných vedoucích těchto akcí mailem či telefonicky do 27.5.2013. 


               Příští schůze VOPT se koná 3. června 2013 od 17.30 hodin.


              Zapsala: Kvardová                                                        Schválil: Pešata        

Zápis VOPT 5/2013 v pdf zde