Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis VOPT 9/2019

7. 11. 2019

                               Z á  p  i  s   č. 9/2019

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 4.11.2019

Přítomni   :    Pešatová, Svobodová, Škodová, Svatý, Vojta,  Profous, Pešata, Procházka, Šťastný              

Omluveni:     Havelka, Kvardová,

            Kontrola zápisu č. 8/2019 z 7.10.2019 – bez připomínek                

            Úřední hodiny kanceláře TJ KOTVA Braník :

            PO     15.00-19.00

            ST     15.00-19.00  

32/18    Šťastný podal informaci o nabídce nového dopravce, je ale dražší než stávající dopravce.

             Úkol trvá             

33/19    Šťastný podává informaci o nesrovnalostech v plnění pojištění účastníků akcí TJ KOTVA

             (OPT). Hlášení úrazu ze strany TJ a pojišťovna. Úkol trvá.

44/19    VOPT provede aktualizaci evidence svých členů. Termín : trvá, v termínu do konce r. 2019,

54/19   Pešata informoval VOPT o obsahu Zápisu VTJ č.13 a 14/2019.

55/19    Pešatová informovala o výsledku hospodaření OPT k 30.9.19. Nadále zůstávají

             nejasnosti a nutnost prověřit zaslání složenek na platby za neúčast na přihlášených

             zájezdech OPT.

56/19  Vedoucí akcí plánovaných na říjen a začátek listopadu informovali o stavu jejich

            průběhu:

             9.10.19    Modřany - vedoucí Habáskovi, 12 účastníků

  1. Kouřim- Kostelec n. Č. Lesy – ved. Škodová, Vachtlová, 9 účastníků, pěkné                
  2. Čelákovice – ved. Benáčková, 15 účastníků

19.10.19    Slonovec - ved. Šťastný, Pešatovi, 16 účastníků, krásné počasí, houbové žně

  1. Libiš-Štěpánský most – ved. Podracká, 17 účastníků
  2. Loděnice-Lhotka-Hýskov – ved. Procházkovi, 12 účastníků, krásné počasí
  3. Babice-Škvorec – ved. Profous, 15 účastníků, krásná trasa
  4. Autobusový zájezd Poorlicko - ved. Šťastný, Pešatovi, 39 účastníků, přes

                           nepřízeň počasí úspěšné

57/19   Vedoucí akcí plánovaných na listopad informovali o stavu jejich připravenosti:

              6.11.19    Červený vrch-Šárka - vedoucí Tůmová, připraveno

              9.11.19    Nové Strašecí – ved. Profous, prochozeno, připraveno 

            13.11.19    Velké Popovice-Kamenice – ved. Profous, klasika, připraveno

16.11.19    Neveklov-Neštětická hora - ved. Svobodovi, připraveno

20.11.19    Výstava Kooperativa – ved. Benáčková

23.11.19    Dobříš-Strž-Nový Knín – ved. Šťastný, Pešatovi, klasika, připraveno

  1. Babice-Škvorec – ved. Profous, prochozeno,připraveno

58/19   Schůzka „seniorů- střeďáků" na závěr sezóny se koná ve středu, dne 27.11.2019 od

           14.00 hodin v klubovně OPT (kuchyňce) v areálu Kotvy v Braníku. VOPT žádá o

           neobsazování této místnosti v tomto termínu.  

59/19  VOPT deleguje na Konferenci TJ, která se koná dne 2.12.2019 tyto svoje členy :

           dr. Svobodová Pavla, Škodová Marta, Ing. Vojta Jiří, Profous František, Ing. Sova Vladimír,

Haláček Karel, Šedivcová Dagmar, Havelková Blanka, Macková Eva, Benáčková Eva,

Ing. Habásková Květa, Vachtlová Eva    

Náhradníci : Šrytrová Marie, Havlíčková Jiřina, Ing. Habásko Jiří, Arnoldová Eva

Seznam delegátů a náhradníků bude zaslán včetně požadovaných spojení na ně VTJ do požadovaného data 17.11.19. Úkol : Svatý

60/19   VOPT projednal nabídku členům OPT na možnou kandidaturu do VOPT na příští funkční   

            období.

61/19   O přerušení členství v TJ a OPT z důvodů pracovních (cizina) požádala na dva roky

            pí. Ljuba Poutníková.

            Pí. MUDr. Hana Přibylová oznámila, že ukončuje členství v TJ a OPT ke dni 31.10.2019.   

            VOPT jí děkuje za dlouholetou činnost v oddíle.

            VOPT souhlasí s oběma návrhy a doporučuje VTJ tyto žádosti schválit.

62/19   VOPT projednal návrhy akcí plán činnosti na jaro-léto 2020. Stanovil termíny a destinace

            autobusových zájezdů na rok 2020 takto :

              18.4.2020    Kaňon Doubravy (Chotěboř), vedoucí Procházkovi

              16.5.2020    Příchovice, za J.Cimrmanem, vedoucí Svatý, Kroupovi

              3.10.2020    Klubák OPT – Česká Kanada (Ďáblovy kameny), vedoucí Pešatovi, Šťastný

            24.10.2020    Tiské stěny a Děčínský Sněžník, vedoucí Pešatovi, Šťastný

             Vedoucí plánovaných akcí zašlou detailní popis akce emailem Svatému do 20.11.2019

63/19   Výroční členská schůze OPT se bude konat dne 10.2.2020 od 18.00 ve Velké klubovně

            TJ v Braníku. VOPT žádá VTJ o zajištění místnosti v tomto termínu.

 

            Příští schůze VOPT se koná v pondělí, dne 9.12.2019 od 17.30 hodin.

            Zapsala : Svobodová                                                                        Schválil : Pešata