Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis VOPT 9/2018

7. 11. 2018

                                       Z á  p  i  s   č. 9/2018

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 5.11.2018

Přítomni:  Kvardová, Pešatová, Škodová, Svatý, Vojta, Profous, Pešata, Procházka, Šťastný                          

Omluveni: Havelka, Svobodová

            Kontrola zápisu č. 8/2018 z 1.10.2018 – bez připomínek    

            Úřední hodiny kanceláře TJ KOTVA Braník :

             PO     15.00-19.00       ST     15.00-19.00  

32/18    VOPT pověřuje jednatele VOPT Jakuba Šťastného k event. jednání s levnějším 

          dopravcem dle příp. nabídky – úkol trvá

51/18    Pešata seznámil VOPT se Zápisem VTJ č.12 a 13/18

52/18    Vedoucí akcí plánovaných na říjen a začátek listopadu 2018 informovali o stavu                     jejich průběhu:

            6.10.18 Klubák OPT - Žďárské vrchy III. – zájezd bus, vedoucí Šťastný, Pešatovi,

                        47 účastníků, velmi úspěšné

           13.10.18  Vlašimsko – vlakový, vedoucí Svobodová, 9 účastníků, úspěšné

            20.10.18 K nejstaršímu větrnému mlýnu – bus „3“, vedoucí Svatý, 19 účastníků,

                           Spokojenost, úspěšné

           27.10.18 Baně – Zbraslav – zájezd „300“, ved.Procházkovi, účast 9, úspěšné 

             3.11.18 Tiské stěny – autobusový, vedoucí Pešatovi, Šťastný, Malý a Velký okruh

                          stěnami a Děčínský Sněžník. Na základě výnosu SČ kraje byl dne 23.10.18 

                          zákaz vstupu do Labských pískovců, tedy i Tiských stěn z důvodu ochrany proti 

     požárům na 3 měsíce. Z tohoto důvodu byl zájezd operativně nahrazen za:

     Za krásami Českého baroka – Manětín a Plasy, stejné podmínky jako u

     původního plánu, vedoucí. Pešatovi a Šťastný, 37 účastníků, problém s úsekem

      nad řekou Střelou, program operativně změněn na místě. Přes obtíže se zájezd

      líbil.    

Seniorské středy probíhají dle stanoveného plánu. Doplňkový program probíhá  dle operativních informací.            

53/18    Vedoucí akcí plánovaných na listopad a prosinec 2018 informopvali o jejich 

             připravenosti :

                  10.11.18  Úbočím Brd pod Okrouhlíkem - bus linka+vlak, ved.Šťastný, Pešatovi –

                 připraveno

17.11.18  Oblast Jílového u Prahy – vlakový, ved. Škodová, Vachtlová - připraveno

                  24.11.18  Skuhrov p.Brdy, Všeradice – vlakový, ved.Pešatovi, Šťastný - připraveno

                    1.12.18  Liběchov a okolí – vlakový, ved. Vojta – připraveno

                     8.12.18  Tradiční předvánoční setkání – ved. Benáčková, Svatý – probíhá 

                                   příprava, Nová Ves pod Pleší

                  26.12.18  Relaxace na sv.Štěpána - ved. Kvardová, Svatý – připraveno

Seniorské středy a doplňkový program akcí OPT je zajištěn.

54/18    Delegáti OPT  Procházka a Profous rezignují na delegaci na Konferenci TJ.

             Výbor OPT deleguje na Konferenci TJ dne 3.11.18 tyto členy OPT :

             Havelková Blanka, Dr. Svobodová Pavla, Macková Eva, Škodová Marta, Šrytrová     

             Marie, Šedivcová Dagmar, Ing. Antoš Josef, Benáčková Eva, Ing. Sova Vladimír,  

             Tůmová Emilie, Čermáková  Anna, Havlíčková Jiřina, Haláček Karel

              náhradníci : Paduanová Zora, Ing. Habásková Květa, Ing. Habásko Jiří,  

              Arnoldová Eva, Bártová Anna, Sapík Richard, Ing. Podracká Anna

55/18    VOPT projednal přihlášku pí. Heleny Vyskočové (1937) ke členství v OPT a doporučuje

             VTJ její přijetí od 1.1.2019   

56/18    VOPT provedl přípravu Plánu činnosti OPT pro období jaro-léto 2019.

             Na příští schůzi bude provedena specifikace jednotlivých akcí.

             Svatý žádá členy VOPT o zaslání potřebných informací k akcím jimi vedeným do

             30.11.2018

            Příští schůze se bude konat v pondělí, dne 10. prosince 2018 od 17.30 hodin

              Zapsala: Kvardová                                                                Schválil: Pešata

Zápis VOPT 8_2018 v pdf