Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis VOPT 8/2019

10. 10. 2019

                                   Z á  p  i  s   č. 8/2019

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 7.10.2019

Přítomni   :    Pešatová, Svobodová, Škodová, Svatý, Vojta,  Pešata, Procházka, Šťastný              

Omluveni:     Havelka, Kvardová, Profous

            Kontrola zápisu č. 7/2019 z 2.9.2019 – bez připomínek          

            Úřední hodiny kanceláře TJ KOTVA Braník :

            PO     15.00-19.00

            ST     15.00-19.00  

32/18    VOPT pověřuje jednatele VOPT Jakuba Šťastného k jednání s event. levnějším 

             dopravcem dle příp. nabídky – úkol trvá, nabývá na důležitosti, neboť doprava s Arrivou

             na našich akcích v budoucnu není jistá             

33/19    Šťastný podává informaci, že účastníci akcí pořádaných oddíly TJ KOTVA

             Braník jsou pojištěni proti úrazu po dobu trvání akce na základě členství TJ v ČUSu a

             jeho pojistné smlouvy s VZP. Týká se to jak členů TJ, tak i nečlenů účastnících se

             akce. Pojistné události týkající se akcí OPT bude napříště s poškozenými za OPT

             pomáhat sepisovat Šťastný. VOPT opakuje tento bod s ohledem na jeho důležitost.

44/19    VOPT provede aktualizaci evidence svých členů. Termín : do konce roku 2019, trvá.

48/19   Pešata informoval VOPT o obsahu Zápisu VTJ č.12/2019.

49/19    VOPT žádá o zaslání hospodářských výsledků OPT za 1-9/2019 a opakovaně žádá o opravu

             nesprávných položek na které jsme již emailem upozornili. Dále žádáme o zaslání

             položkového rozpisu příjmů a výdajů OPT za výše uvedené období.

50/19    VOPT opakovaně žádá o proplacení pokuty za prošlou TK Citroenu TJ KOTVA při akci

             OPT Valšovky, viz bod 40/19 Zápisu OPT č.7 z 2.9.2019. Zprávu a sken pokutového bločku

             PČR zaslal mailem  p. Václav Pešata ml.(který púokutu zaplatil) dne 4.9.2019  na info

             Kotva. Jedná se o porušení smlouvy o nájmu ze strany pronajimatele, kterou uhradil

             nájemce.

50/19   Vedoucí akcí plánovaných na září a začátek října 2019 informovali o jejich průběhu :

  1. NS Sidonice Nádherné – vedoucí Profous, proběhlo úspěšně

18.9.19    Okolo Berounky - vedoucí Profous, 10 účastníků, velmi úspěšné

             21.9.19    Liběchov – vedoucí Vojta, 11 účastníků, krásné počasí, úspěšné

             25.9.19    Vlašim – vedoucí Habáskovi, úspěšně proběhlo

             28.9.19    Nový Jáchymov - vedoucí Procházkovi, 11 účastníků, velmi úspěšné

  1. Psáry-Kamenice - vedoucí Profous, 9 účastníků,tradiční trasa, velmi úspěšné
  2. Klubák OPT - autobusový zájezd k hradu Gutštejn - vedoucí Pešatovi,   

                   Šťastný – 46 účastníků, vydařená akce, chladné počasí pod mrakem.

Neomluvená neúčast pí. M. Šrytrové – bude zaslána složenka

51/19   Vedoucí akcí plánovaných na říjení a začátek listopadu informovali o stavu jejich

            připravenosti:

             9.10.19    Modřany - vedoucí Habáskovi, připraveno

  1. Kouřim- Kostelec n. Č. Lesy – ved. Škodová, Vachtlová, prochozeno, 

                  připraveno

           16.10.19    Čelákovice – ved. Benáčková, připraveno

  1. Slonovec - ved. Šťastný, Pešatovi, nová trasa, prochozeno, připraveno
  2. Libiš-Štěpánský most – ved. Podracká, prochozeno, připraveno
  3. Loděnice-Lhotka-Hýskov – ved. Procházkovi, prochozeno, připraveno
  4. Babice-Škvorec – ved. Profous, prochozeno,připraveno
  5. Autobusový zájezd Poorlicko - ved. Šťastný, Pešatovi, připraveno

               VOPT stanovuje cenu tohoto zájezdu takto :

                           člen OPT/TJ     250,-- Kč, host 350,-- Kč

52/19    Pešata žádá členy VOPT, aby si na příští schůzi VOPT připravili návrhy akcí na

             období jaro-léto 2020, zejména zájezdy busem, termíny, sobotní a středeční výlety atd.   

53/19    Jelikož současnému výboru OPT končí v únoru 2020 funkční období, předseda VOPT

             žádá členy VOPT o návrhy kandidátů do VOPT a příp. předběžné projednání s těmito

             navrženými kandidáty.

         

          Příští schůze VOPT se koná v pondělí, dne 4. listopadu 2019 od 17.30.

 

              Zapsala : Svobodová                                                              Schválil : Pešata

Zápis VOPT 8/2019 v PDF ZDE