Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis VOPT 7/2019

6. 9. 2019

                                              Z á  p  i  s   č. 7/2019

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 2.9.2019

Přítomni:    Pešatová, Svobodová, Svatý, Vojta, Profous, Pešata,  Šťastný              

Omluveni:  Havelka, Kvardová, Škodová, Procházka

            Kontrola zápisu č. 6/2019 z 3.6.2019 – bez připomínek 

            Úřední hodiny kanceláře TJ KOTVA Braník:

            PO     15.00-19.00

            ST     15.00-19.00  

32/18    VOPT pověřuje jednatele VOPT Jakuba Šťastného k jednání s event. levnějším 

            dopravcem dle příp. nabídky – úkol trvá, nabývá na důležitosti, neboť doprava s Arrivou

             na našich akcích v budoucnu není jistá

30/19    Odpověď na dotazy delegátů - vyřízeno             

33/19    Šťastný mailem podává informaci, že účastníci akcí pořádaných oddíly TJ KOTVA

             Braník jsou pojištěni proti úrazu po dobu trvání akce na základě členství TJ v ČUSu a

             jeho pojistné smlouvy s VZP. Týká se to jak členů TJ, tak i nečlenů účastnících se

             akce. Pojistné události týkající se akcí OPT bude napříště s poškozenými za OPT

             pomáhat sepisovat Šťastný. VOPT opakuje tento bod s ohledem na jeho důležitost.

36/19   Rozeslání plánu činnosti OPT na období podzim a zima 2019 – splněno v termínu

39/19   Pešata informoval VOPT o obsahu Zápisů VTJ č.10 a 11/2019.

40/19   Vedoucí akcí plánovaných na červen a prázdniny 2019 informovali o jejich

            průběhu: 

              5.6.19 -  Čimice-Drahanské údolí, vedoucí Tůmová, velká účast, úspěšné

               8.6.19 -  Kostelec n.Č.Lesy – Vyžlovka, vedoucí Svoboda, Bulková, úspěšné, 7 účastníků

             7. – 9.6.19 – Pěšácko-vodácká Lenora, vedoucí Pešata, velmi úspěšné, 14 účastníků

             12.6.19 -  Sedlec-Suchdolské vyhlídky, vedoucí Kněžková, úspěšně proběhlo

             19.6.19 -  Litoměřice-Hlinná-Bílé stráně, vedoucí Profous, velmi úspěšné, 11 účastníků

             21.-23.6.19 -  Valšovky, vedoucí Vojta, Pešata, 8 účastníků, na zpáteční cestě problém

                                     s Citroenem TJ KOTVA, který měl prošlou TK (o 1 den), Pokuta ve výši 100

                                     Kč, kterou zaplatil řidič V. Pešata ml. dosud nebyla plátci proplacena.

                                     Prosíme o nápravu.

             23.-30.6.19 -  Vysočina - Rokytno, vedoucí Benáčková, proběhlo velmi úspěšně

               3.7.19 - Schůzka „Střeďáků“ v klubovně OPT v loděnici v Braníku, ved.Havelka,

                            proběhla, 19 účastníků 

41/19    Vedoucí akcí plánovaných na září a začátek října informovali o jejich připravenosti:

               14.9.19  NS Sidonice Nádherné – vedoucí Profous, připraveno, prochozen

               18.9.19    Okolo Berounky - vedoucí Profous, připraveno

              21.9.19    Liběchov – vedoucí Vojta, připraveno, zbývá dodělat materiály k akci

              25.9.19    Vlašim – vedoucí Habáskovi, připraveno

              28.9.19    Nový Jáchymov - vedoucí Procházkovi, připraveno, prochozeno

              2.10.19    Psáry-Kamenice - vedoucí Profous, tradiční trasa, připraveno

               5.10.19   Klubák OPT – autobusový zájezd k hradu Gutštejn - vedoucí Pešatovi, Šťastný - zájezd připraven.

                              VOPT schválil cenu zájezdu takto: člen OPT (TJ)   250,--Kč, host  350,--Kč

42/19    Pešatová informovala VOPT o hospodářských výsledcích OPT za 1-6/2019

43/19    . Ing. Anna Pešatová ml. žádá o prodloužení přerušení členství v OPT a TJ o 3 roky z

             důvodu mateřství a rodičovské dovolené. VOPT doporučuje žádost schválit.     

44/19    VOPT provede aktualizaci evidence svých členů. Termín : do konce roku 2019.

45/19    Pešata předal vedoucím zájezdů potvrzené objednávky autobusů od Arrivy.

46/19    VOPT vyjadřuje podiv nad skutečností, že veškeré info o činnosti OLT (např. zápisy ze

             schůzí, obsazení chalupy atd.) nejsou pro ostatní členy TJ přístupné. VTJ přitom zdůrazňuje

             nutnost spolupráce a otevřenosti oddílů TJ. Webové stránky OLT jsou přitom zaheslované.

47/19    Členka OPT pí. Helena Šimková žádá o ukončení členství v OPT a TJ k 30.9.2019. VOPT

             souhlasí a děkuje za dlouholeté členství.   

          Příští schůze VOPT se koná v pondělí, dne 7. října 2019 od 17.30.

       Zapsala : Svobodová                                                               Schválil : Pešata

 

Zápis VOPT 7/2019 ke stažení