Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis VOPT 6/2020

11. 8. 2020

                               Z á  p  i  s   č. 6/2020

                    z  jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 8.6.2020

Přítomni:  Pešatová,  Škodová, Svobodová, Svatý, Vojta, Profous, Sova, Pešata, Procházka,  

                  Šťastný,                    

Omluveni:     Haláček

            Kontrola zápisu č. 5/2020 z 11.5.2020 – bez připomínek              

            Úřední hodiny kanceláře TJ KOTVA Braník :

            PO     15.00-19.00

            ST     15.00-19.00               

            VOPT rovněž doporučuje kontakt se sekretariátem přes mailovou adresu:      

                                                    info@kotvabranik.cz

33/19   Nesrovnalosti v plnění pojištění účastníků akcí TJ KOTVA (OPT). Hlášení úrazu ze strany

            TJ a pojišťovna. Úkol  Šťastný, trvá.

21/20    Vzhledem k pokračujícímu rozvolňování restriktivních opatření v souvislosti 

             s pandemií Coronaviru vládou ČR, VOPT rozhodl na své minulé schůzi

             že od 12.5.2020 uvolňuje program svých akcí na Jaro 2020. Na dnešní schůzi rozhodl

             o vypuštění podmínky b) (kontakt s vedoucím akce předem). Platí tedy :

       a) vedoucí příslušné akce souhlasí s konáním této akce

       c) účastníci budou dodržovat hygienická opatření platná v době konání akce

      d) účast na akci je na vlastní odpovědnost (platí obecně pro účast na akcích OPT bez

          ohledu na pandemickou situaci)

24/20   Pešata informoval o situaci ohledně objednávek autobusů pro zájezdy, které jsou v

            plánu akcí OPT na podzim 2020. Firma Arriva není v současnosti schopna potvrdit

            objednávku busů, jelikož nemá představu o vývoji situace v budoucnu. Proto bylo              

            dohodnuto s Arrivou a řidičem p.Černým, že Arriva povede objednávky ve své

            evidenci a zhruba 3-2 týdny před konáním se rozhodne zda bude možno busy zajistit. 

25/20   VOPT stanovil o cenu zájezdu 19.9.2020 Kaňon Doubravy takto:

            člen OPT a TJ           200,-- Kč

            host                            300,-- Kč

26/20   Pešata informoval o stavu příprav autobusových zájezdů 3.10.20  Česká Kanada a 24.10.20

            Tiské stěny a Děčínský Sněžník.

27/20   Vedoucí akcí konaných v květnu a začátku červen 2020 informovali o jejich průběhu :

  1. Modřanská rokle – ved. Habáskovi, velmi úspěšné, 20 účastníků
  2. Všejany-Loučeň – ved. Profous, 11 účastníků, pěkné

20.5.20   Třebotov - ved. Svatý, 12 účastníků, pěkné 

  1. Křivoklátsko, Bratronice – Zbečno - ved. Procházkovi, 9 účastníků, úspěšné
  2. Vonoklasy – ved. Profous, 13 účastníků, pěkné
  3. Přírodní park Horní Střela - ved. Profous, 11 účastníků, velmi úspěšné
  4. Velká a Malá Amerika, Karlštejn - ved. Profous, 11 účastníků, bláto, ale pěkné
  5. Otradovice, Káraný-Lázně Toušeň – ved. Svatý, 19 účastníků+pes, úspěšné

          5.-7.6.20  Lenora, Soumarský most – ved. Pešata, 15 účastníků, vodácko-pěší program,

                          velmi úspěšné

28/20   Vedoucí akcí připravovaných na červen informovali o stavu jejich připravenosti :

  1. Schůzka "Střeďáků" - ved. Sova, zajištěna klubovna, při hezkém počasí velký stan a opékání buřtů    
  2. Údolím Polepky – ved. Svobodová, připraveno

29/20   Plán akcí OPT na podzimní sezonu 2020 bude rozeslán členům vlastnícím mailovou adresu

            mailem, členům bez mailové adresy poštou cca v polovině července. Úkol: Svatý, Pešatovi

           Výbor OPT přeje všem členů OPT příjemné prožití léta a těší se na shledání na

           podzimních akcích oddílu

 

           Příští schůze VOPT se koná v pondělí, dne 7. září 2020 od 17.00 hodin v klubovně v           

           Braníku.

 

          Zapsala : Svobodová                                                      Schválil : Pešata          

 

Tento Zápis č.6/20 bude pro informaci rozeslán všem členům OPT, kteří vlastní mailové

adresy. VOPT prosí majitele mailových adres, aby informovali o sděleních obsažených

v tomto Zápisu kamarády z OPT, kteří nevlastní mailové adresy.