Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis VOPT 6/2019

5. 6. 2019

                               Z á  p  i  s   č. 6/2019

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 3.6.2019

Přítomni   :    Kvardová, Pešatová, Svobodová, Škodová, Svatý, Vojta, Pešata, Procházka,              

Omluveni:     Havelka, Škodová, Šťastný

            Kontrola zápisu č. 5/2019 z 13.5.2019 – bez připomínek          

            Úřední hodiny kanceláře TJ KOTVA Braník :

            PO     15.00-19.00

            ST     15.00-19.00  

32/18    VOPT pověřuje jednatele VOPT Jakuba Šťastného k event. jednání s levnějším 

             dopravcem dle příp. nabídky – úkol trvá, nabývá na důležitosti, neboť doprava s Arrivou

             na podzimních akcích není jistá

30/19    Delegáti Konference delegátů TJ KOTVA Braník za OPT informovali VOPT o

             že dosud neobdrželi odpovědi na dotazy a připomínky, které přednesli VTJ 

             k materiálu pro hlasování Per-Rollam

32/19    Pešata informoval o obsahu Zápisů ze schůzí VTJ č.9/2019               

33/19    Šťastný mailem podává informaci, že účastníci akcí pořádaných oddíly TJ KOTVA

             Braník jsou pojištěni proti úrazu po dobu trvání akce na základě členství TJ v ČUSu a

             jeho pojistné smlouvy s VZP. Týká se to jak členů TJ, tak i nečlenů účastnících se

             akce. Pojistné události týkající se akcí OPT bude napříště s poškozenými za OPT

             pomáhat sepisovat Šťastný. 

34/19    Vedoucí akcí plánovaných na květen a začátek června 2019 informovali o jejich

             průběhu :

             15.5.19 -  Milíčovský les – náhradní program(počasí), vedoucí Profous , 4 účastníci

             18.5.19 -  Prachovské skály – autobusový zájezd, vedoucí Šťastný, Pešatovi , 51 účastníků,

                              velmi úspěšné

             22.5.19 -  Třebotov – Černošice, vedoucí Jirkovská, 4 účastníci

             25.5.19 -  Okolo Čelákovic, vedoucí Svatý, Kvardová , 14 účastníků, velmi úspěšné

             29.5.19 -  Průhonice – park, vedoucí Havelka, Profous, 11 účastníků, úspěšné

               1.6.19 -  Všesulov – Jesenice, vedoucí Profous, 3 účastníci

35/19   Vedoucí akcí plánovaných na červen a prázdniny 2019 informovali o stavu jejich

            připravenosti:

               5.6.19 -  Čimice-Drahanské údolí, vedoucí Tůmová, připraveno

               8.6.19 -  Kostelec n.Č.Lesy – Vyžlovka, vedoucí Svoboda, Bulková, připraveno

               7. – 9.6.19 – Pěšácko-vodácká Lenora, vedoucí Pešata, připraveno

             12.6.19 -  Sedlec-Suchdolské vyhlídky, vedoucí Kněžková, připraveno

             19.6.19 -  Litoměřice-Hlinná-Bílé stráně, vedoucí Profous, připraveno

              21.-23.6.19 -  Valšovky, vedoucí Vojta, Pešata, připraveno

              23.-30.6.19 -  Vysočina - Rokytno, vedoucí Benáčková, připraveno

                3.7.19 - Schůzka „Střeďáků“ v klubovně OPT v loděnici v Braníku, ved.Havelka,

                             připraveno 

36/19   VOPT dokončil Plán činnosti oddílu na sezónu Podzim 2019. VOPT schvaluje tento

            Plán  činnosti a ukládá jej rozeslat  členům OPT mailem či poštou do

                                                         20. července  2019.

            Úkol : Svatý, Pešata, Pešatová, Šťastný

37/19    Svatý navrhl úpravu Pravidel pro účast na akcích OPT, která jsou nedílnou součástí

             všech Plánů činnosti oddílu. OPT. VOPT po diskuzi schválil konečné znění těchto

             Pravidel, která již budou součástí Plánu činnosti OPT – podzim 2019.

38/19    VOPT přeje všem členům OPT příjemné prožití letních prázdnin a dovolených.

                 

          Příští schůze VOPT se koná v pondělí, dne 2. září 2019 od 17.30.

              Zapsala: Kvardová                                                          Schválil: Pešata

Zápis VOPT 6/2019 ke stažení ZDE