Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis VOPT 5/2019

2. 6. 2019

                               Z á  p  i  s   č. 5/2019

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 13.5.2019

Přítomni   :    Kvardová, Pešatová, Svobodová, Škodová, Svatý, Vojta, Profous, Pešata, Procházka,              

                       Šťastný                                                   

Omluveni:     Havelka

            Kontrola zápisu č. 4/2019 z 1.4.2019 – bez připomínek

            Úřední hodiny kanceláře TJ KOTVA Braník :

            PO     15.00-19.00

            ST     15.00-19.00  

32/18    VOPT pověřuje jednatele VOPT Jakuba Šťastného k event. jednání s levnějším 

             dopravcem dle příp. nabídky – úkol zatím trvá, levnější dopravce se zatím neobjevil

22/19    Školení řidičů se zúčastnili delegovaní členové OPT : Procházka Jiří , Pešata Václav ml.,

             Šťastný Jakub, Vojta Jiří

24/19    Pešata informoval o stavu příprav a přihlášek na autobusový zájezd do Prachovských

             skal dne 18.5.19. K dnešnímu datu je přihlášeno 52 zájemců, kapacita je 49

27/19    Pešata informoval o obsahu Zápisů ze schůzí VTJ č.7/2019 a 8/2019.

28/19   Vedoucí akcí uskutečněných v dubnu a počátku května 2019 informují o jejich

            průběhu: 

  3.4.19 -  Kojetice – Neratovice, vedoucí Podracká, 18 účastníků  

  6.4.19 – Čím – Bojanovice, vedoucí Šťastný, Pešatovi, 17 účastníků

10.4.19 -  Panenské Břežany – Odolena Voda, vedoucí Profous, 8 účastníků

13.4.19 – Kamenné Žehrovice – vedoucí Profous, 16 účastníků  

17.4.19 -  Břevnovský klášter, zahrada – vedoucí Benáčková, 17 účastníků

             22.4.19 -  Porta Bohemica, vedoucí Profous, 11 účastníků

22.4.19 -  Dendrologická zahrada, vedoucí Škodová, 8 účastníků

24.4.19 -  Dolní Břežany- Zbraslav, vedoucí Habáskovi, 12 účastníků

             22.4.19 -  Porta Bohemica, veoucí Profous, 11 účastníků

             27.4.19 -  Lužické hory – autobusový– vedoucí Procházkovi, 49 účastníků

               1.5.19 -  Rakovnicko, vedoucí Profous, 8 účastníků

               1.5.19 – Služba na rozhledně Studený vrch Brdy, vedoucí Pešata, Šťastný, 13 účastníků

               4.5.19 – Sobotecko, Borek p.Tr.-Sobotka, vedoucí Profous, 8 účastníků

               8.5.19 – Botanická zahrada Troja, vedoucí Benáčková, Profous, 18 účastníků

               8.5.19 – Bojov – Bratřínov, vedoucí Pešata, 4 účastníci

             11.5.19 -  Kamenný Přívoz – Pikovice , vedoucí Vachtlová, Škodová, 18 účastníků

             11.5.19 -  Voznice-Zlaté dno-Samotář-Kytín, vedoucí Pešata, 4 účastníci

              Akce dle Plánu činnosti OPT jsou tučně vytištěny. Další jsou akce OPT doplňkové.

29/19    Vedoucí akcí plánovaných na květen a začátek června 2019 informovali o jejich

             připravenosti :

             15.5.19 -  Horní Jirčany – Velké Popovice, vedoucí Profous - připraveno

             18.5.19 -  Prachovské skály – autobusový zájezd, vedoucí Šťastný, Pešatovi – připraveno

             22.5.19 -  Třebotov – Černošice, vedoucí Jirkovská – připraveno

             25.5.19 -  Okolo Čelákovic, vedoucí Svatý, Kvardová - připraveno

             29.5.19 -  Průhonice – park, vedoucí Havelka – připraveno

               1.6.19 -  Všesulov – Jesenice, vedoucí Vachtlová, Škodová - připraveno

               8.6.19 -  Kostelec n. Č.L.– Vyžlovka, změna vedoucího, místo Svobodové Ivana Bulková

30/19   Delegáti Konference delegátů TJ KOTVA Braník za OPT informovali VOPT o

            materiálu, který obdrželi k hlasování per-rollam o výsledcích hospodaření TJ KOTVA

            a Přiznání daně z příjmů za rok 2018. VOPT nezavazuje delegáty za OPT

            k žádnému závaznému hlasování.

            VOPT doporučuje delegátům případné dotazy a připomínky a ujasnění přednést 

            výboru TJ a po jejich zodpovězení pak hlasovat podle svého nejlepšího přesvědčení,

            vědomí a svědomí.

31/19    VOPT se zabýval tvorbou Plánu činnosti oddílu na sezonu Podzim 2019. Všechny termíny

             „sobot“ se podařilo obsadit vedoucími. Svatý žádá vedoucí těchto akcí o upřesnění a

             zaslání požadovaných údajů do 25. května 2019. VOPT současně žádá o zaslání plánu

             Seniorských střed.

 

             Příští schůze VOPT se koná v pondělí, dne 3. června 2019

           Zapsala: Kvardová                                                        Schválil: Pešata