Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis VOPT 5/2016

4. 5. 2016

                                 Z á  p  i  s   č. 5/2016

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 2. 5. 2016

Přítomni:     Kvardová, Pešatová, Škodová, Svobodová, Havelka,

                     Martinů, Svatý, Vojta, Pešata, Procházka, Šťastný                       

Omluveni:   Profous

Nepřítomni: Antoš

              Kontrola zápisu č. 4/2016 z 4. 4. 2016 – bez připomínek

46/15    VOPT v reakci na žádost VTJ žádá členy OPT o zapojení do příprav 

             oslav 90. výročí vzniku KVT. Zájemci nechť se hlásí u p. Filipa Jančara - trvá  

29/16    Pešata seznámil VOPT se zněním Zápisu VTJ č. 6 /2016.

30/16    Vedoucí akcí plánovaných na duben 2016 informovali o jejich průběhu:

              09.04.16  Za Bledulemi do Pekla – vlakový dotovaný, ved. Profous, Martinů,

                              19 účastníků, dotace proplacena, velmi úspěšné, bez problémů

              16.04.16  Okolo Dřevíče, vlakový, ved. Procházkovi – 23 účastníků,

                              drobné přechodné zakufrování části účastníků, velmi úspěšné

              23.04.16  Hrady Českého středohoří – autobusový, ved. Procházka,

                              Martinů, 47 účastníků, krásné a velice úspěšné, bez problémů

              30.04.16  Kolem Slapské přehrady – vlakový, ved. Profous, Martinů,

                              22 účastníků v nádherné krajině a počasí, velmi úspěšné  

             Havelka informoval o průběhu Seniorských střed v dubnu 2016.

              Akce se těší stále velkému zájmu a oblíbenosti. 

31/16    Vedoucí akcí plánovaných na květen 2016 informovali o jejich připravenosti:

              07.05.16  Z Veltrus proti proudu Vltavy – vlak., ved. Dušek, Vančurová,

                             připraveno

              14.05.16  Za krásami Nežárky, autobusový, ved. Pešata, Šťastný –

                              připraveno, trasy prověřeny, získána povolenka k vjezdu do

                             zákazu, vzdálenější destinace,  obsazeno.

                             VOPT stanovuje cenu zájezdu takto: člen TJ 50,- host 350,- Kč

              21.05.16  Na zříceninu hradu Sion, bus MHD „300“, ved. Škodová, Profous

                             - připraveno

              28.05.16  Pohled na Sázavu z Třeštiboku, vlakový, ved. Svatý, Kvardová - 

                              připraveno

              04.06.16  K pramenům Klíčavy – vlakový, ved. Svobodovi,  připraveno  

              Havelka seznámil VOPT s plánem Seniorských střed na měsíc květen

              a počátek června

32/16    Vojta předkládá seznam neplatičů příspěvků na rok 2016. Je nutno je obvolat

             a zaurgovat. Úkol: Vojta, termín: hned

33/16    Výbor OPT vypracoval 1. verzi Plánu akcí OPT na Podzim-zima 2016.

             Pešata vyzývá všechny vedoucí akcí, aby zaslali všechny doplňující

             údaje Svatému do 20. 5. 2016.

34/16    VOPT ukončuje členství Jana Eiselta v oddíle pro soustavné neplatičství a

             doporučuje VTJ ukončit jeho členství v TJ.

Příští schůze VOPT se bude konat v pondělí, dne 6. června 2016 od 17.30 hodin.

          

              Zapsala: Kvardová                                    Schválil: Pešata