Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis VOPT 4/2019

3. 4. 2019

                               Z á  p  i  s   č. 4/2019

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 1.4.2019

Přítomni:    Kvardová, Pešatová, Svobodová, Škodová, Svatý, Vojta, Pešata, Procházka,              

                    Šťastný                                                   

Omluveni:  Havelka, Profous

            Kontrola zápisu č. 3/2019 ze 4.3.2019 – bez připomínek

            Úřední hodiny kanceláře TJ KOTVA Braník :

            PO     15.00-19.00

            ST     15.00-19.00  

32/18    VOPT pověřuje jednatele VOPT Jakuba Šťastného k event. jednání s levnějším 

             dopravcem dle příp. nabídky – úkol zatím trvá, levnější dopravce se zatím neobjevil

21/19    Pešata informoval o obsahu Zápisů ze schůzí VTJ č.5/2019 a 6/2019.

             - k bodu 2/06 Zápisu VTJ č.6/2019 : za OPT splněno, provedl Svatý

22/19    VOPT vysílá na školení řidičů za OPT tyto svoje členy : Ing. Vojta Jiří, Haláček Karel,

             Ing.Antoš Josef, Procházka Jiří , Profous František, Pešata Václav ml., Šťastný

             Jakub. Školení proběhne ve středu 17.4.2019. VTJ hodlá pořídit nové vozidlo TJ. U příp.

             řidičů tohoto vozidla bude striktně požadováno potvrzení o absolvování tohoto školení a u

             řidičů starších 65 let bude též požadováno lékařské osvědčení

23/19    Vedoucí akcí OPT,  které proběhly v březnu 2019 informovali o jejich průběhu.

  1.    Lysolaje - Housle, vedoucí Profous, úraz, zlomená ruka Zora Paduánová
  2.    Brdy : Rochota – Vrážky – Stříbrná Lhota, vedoucí Pešata, 5 účastníků, náročné, 

          úspěšné

  1.    Liteň – Zadní Třebaň – Karlštejn, vedoucí Svatý, Kvardová, 23 účastníků, mizerné

           počasí

23.3.19   Polabím , vedoucí Vojta, 6 účastníků

23.3.19   Brdy : Felbabka – Liebusovo jezírko - Křešín – Jince, vedoucí Pešata, 5 účastníků

30.3.19   Všejany - Milovice, vedoucí Procházkovi, 23 účastníků, velmi úspěšné

24/19    Vedoucí akcí plánovaných na duben 2019 informují o stavu jejich připravenosti: 

  6.4.19 – Čím – Bojanovice, vedoucí Šťastný, Pešatovi, připraveno

13.4.19 – Kamenné Žehrovice – vedoucí Profous, připraveno  

20.4.19 -  Panenské Břežany – vedoucí Profous, připraveno

             27.4.19 -  Lužické hory – autobusový– vedoucí Procházkovi, připraveno50+6zájemců

             Připraveny jsou rovněž všechny seniorské středy v tomto období:

24/19    Výbor OPT projednal přípravu autobusového zájezdu do Prachovských skal dne 18.5.19

             (vedoucí Pešatovi, Šťastný). Výbor OPT na základě kalkulce ceny autobusu stanovuje cenu

             zájezdu takto : člen 170,-- Kč, host 270,-- Kč.

25/19    VOPT projednal stížnost p. Josefa Antoše na odmítnutí jeho přihlášky na zájezd OPT

             vedoucím zájezdu p. Procházkou, kterou zaslal členům výboru OPT. Stížnost bohužel

             opomněl zaslat také p.Procházkovi a předsedovi OPT p. Pešatovi. Přihláška p. Antošovi

             byla odmítnuta z důvodu nezaplacení poplatku za pozdní storno zájezdu v r.2017. VOPT

             upřesňuje a sděluje:

  1. V r. 2017 byla pokuta p. Antošovi za nedodržení Pravidel přihlašování na zájezdy OPT

      projednána členy VOPT na mimořádném jednání na právě zmiňovaném zájezdu  a jeho  

      vedoucí p.Procházka byl pověřen zajištěním vystavení složenky na příslušný obnos 

       p.Antošovi. Toto rozhodnutí bylo pak následně  potvrzeno na řádné schůzi VOPT. Pan

      Antoš tento poplatek předepsaný dle zmíněných Pravidel odmítl zaplatit a dodnes jej

      oddílu dluží.

  1. Na základě tohoto stavu se VOPT již v roce 2017 rozhodl, že přihlášky pana Antoše 

      nebudou vedoucími zájezdů přijímány, dokud dlužnou částku nezaplatí. V případě

      uváděném ve stížnosti pan Procházka postupoval dle usnesení VOPT a VOPT na svém

      usnesení trvá. Toto usnesení platí obecně pro každého, kdo by postupoval jako p. Antoš. 

     VOPT konstatuje, že se však žádný jiný takový případ nestal.

             VOPT považuje tuto záležitost za vyřízenou a napříště se jí už nehodlá zabývat, neb    

             případ byl vyřešen již v roce 2017 na základě předložených důkazů.

26/19    Pešata žádá členy VOPT, aby si na příští schůzi VOPT připravili návrhy na Plán akcí

             podzimní sezóny 2019, zejména termíny a destinace zájezdů a výletů.

 

             Příští schůze VOPT se koná v pondělí, dne 13. května 2019

              Zapsala : Kvardová                                                                     Schválil : Pešata