Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis VOPT 3/2020

6. 3. 2020

                               Z á  p  i  s   č. 3/2020

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 2.3.2020

Přítomni:    Pešatová,  Svobodová, Svatý, Vojta, Profous, Sova, Haláček, Pešata, Procházka, 

                    Šťastný,             

Omluveni:   Škodová

            Kontrola zápisu č. 2/2020 z 3.2.2020 – bez připomínek       

            Úřední hodiny kanceláře TJ KOTVA Braník :

            PO     15.00-19.00

            ST     15.00-19.00               

            V. Pešata přivítal nově zvolené členy VOPT a popřál všem mnoho spokojenosti a  

            úspěchů v práci pro OPT.  Též informoval o potížích se zajištěním autobusů(v řešení).

33/19   Šťastný podal informaci o nesrovnalostech v plnění pojištění účastníků akcí TJ KOTVA

            (OPT). Hlášení úrazu ze strany TJ a pojišťovna. Úkol trvá.

65/19   Členové VOPT obdrželi mailem zápis z Konference delegátů TJ. Předseda OPT na

            základě korespondence s místopředsedou TJ informuje, že Zpráva o hospodaření a

            Rozpočty na r.2020 budou předmětem schvalování per rollam.          

  9/20   Člen OPT p. Sapík Richard žádá o přerušení členství v OPT a TJ ze zdravotních důvodů na

            dobu 1 roku.. VOPT doporučuje VTJ tento požadavek schválit.

10/20  VOPT sestavil na základě výsledků voleb do VOPT adresář členů výboru a rozdělení 

           okruhu odpovědnosti. Svatý jej po finální úpravě zašle členům VOPT a VTJ a

           sekretariátu TJ. VOPT žádá sekretariát o aktualizaci členů VOPT na tomto základě.         

 11/20   Vedoucí akcí OPT uskutečněných v únoru 2020 informovali o jejich průběhu :

  8.2.20     Velká Chuchle-Hlubočepy - ved. Procházka, 29 účastníků

  8.2.20     Kytínské sochy – ved. Svatý, 4 účastníci, průzkum trasy

15.2.20     Vlčí důl - ved. Profous, 15 účastníků

                15.2.20    Řitka-Skalka-Stříbrná Lhota - ved. Pešata, 3 účastníci

22.2.20     Stodůlky-Řeporyje-Veljká Chuchle – ved. Procházka, 25 účastníků

              29.2.20     Milíčovský háj – ved. Profous, 6 účastníků

29.2.20     Z Kytína přes trempské kempy do Kytína – ved. Pešata, 4 účastníci

 12/20   Vedoucí akcí plánovaných na březen a duben 2020 informovali o stavu jejich  připravenosti :

4.3.20      Na sněženkyved.Profous, zahájení sezony, připraveno

              11.3.20      Břevnov-Ladronka - ved. Tůmová, připraveno

                14.3.20     Berounsko - ved. Škodová, Vachtlová, připraveno

                18.3.20     Kunratice – ved. Petrová, připraveno

                 21.3.20    Kolem Vltavy – ved. Vojta, připraveno

                 25.3.20    Kytínské sochy – ved. Svatý, připraveno

                 28.3.20    Přes Křivoklátské lesy – ved. Procházka, připraveno

                   1.4.20    Vyšehradské tunely - ved. Petrová, připraveno

                   4.4.20    Zdice – Vraní skála - Hudlice – ved. Pešatovi, Šťastný – připraveno

        Příští schůze VOPT se koná v pondělí, dne 6. dubna 2020 od 17.30 hodin.

        Zapsala : Svobodová                                                                  Schválil : Pešata