Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis VOPT 3/2019

6. 3. 2019

                               Z á  p  i  s   č. 3/2019

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 4.3.2019

Přítomni: Pešatová, Svobodová, Škodová, Havelka, Svatý, Vojta, Profous, Pešata, Procházka, Šťastný                                                   

Omluveni: Kvardová, Havelka

            Kontrola zápisu č. 2/2019 z 11.2.2019 – bez připomínek    

            Úřední hodiny kanceláře TJ KOTVA Braník:

            PO     15.00-19.00

            ST     15.00-19.00  

32/18    VOPT pověřuje jednatele VOPT Jakuba Šťastného k event. jednání s levnějším 

             dopravcem dle příp. nabídky – úkol zatím trvá, levnější dopravce se zatím neobjevil

08/19    VOPT schvaluje žádost p. Richarda Sapíka o přerušení členství v OPT a TJ na dobu

             1 roku ze zdravotních důvodů. VOPT doporučuje VTJ žádost schválit – trvá, VOPT žádá

             VTJ o stanovisko  

13/19    Pešata informoval o obsahu Zápisů ze schůzí VTJ č.3/2019 a 4/2019.

14/19    Pešata předal vedoucím autobusových zájezdů potvrzené objednávky busů a kalkulace

             jednotlivých zájezdů, vypracované dopravcem. Současně informoval o poměrně náročných

             jednáních s dopravcem Arrivou.

15/19    VOPT postrádá na Googlu i webových stránkách platné znění Stanov TJ,

             Organizačního řádu a směrnic, schválených na Konferenci TJ v březnu 2018, jakož i

             Zápis z Konference TJ, konané v prosinci 2018. VOPT doporučuje tyto dokumenty na

             uvedených zdrojích zveřejnit v zájmu informovanosti členstva TJ.

16/19    Vedoucí akcí plánovaných na březen a začátek dubna 2019 informují o stavu jejich

             připravenosti: 

  1.  - Liteň, naučná stezka – vedoucí Svatý, připraveno

23.3.19 - Polabím – vedoucí Vojta, připraveno, nutno dodělat mapky a itineráře trasy  

30.3.19 - Všejany – vedoucí Procházkovi, trasa prochozena, připraveno

6.4.19 - Čím – vedoucí Pešatovi, Šťastný – trasa prochozena, připraveno

Připraveny jsou rovněž všechny seniorské středy v tomto období.

17/19    Vedoucí akcí OPT,  které proběhly v únoru 2019 informovali o jejich průběhu.

  1. - Ondřejov-Mnichovice, vedoucí Profous
  2. - Nová Ves pod Pleší – Čisovice, vedoucí Pešata
  3. - Prosečnice – Týnec nad Sázavou, vedoucí Profous

16.2.19 - Jíloviště – Baně, vedoucí Procházka

23.2.19 - Karlštejn – Beroun, vedoucí Profous

23.2.19 - Bratkovice – Slonovec – Jince, vedoucí Pešata

27.2.19 - Lovosice – Boreč, vedoucí Profous

  1. - Jíloviště – Mokropsy – Radotín, vedoucí Procházka

18/19    VOPT projednal přípravu autobusového zájezdu, který se bude konat dne 27.4.2019 a

             zamíří do Lužických hor. Program zájezdu předložil vedoucí akce Procházka. VOPT

             stanovil  cenu zájezdu takto :   člen 200,-- Kč, host 300,-- Kč

19/19    VOPT projednal průběh Výroční členské schůze OPT. Pešata předložil fakturu za

             občerstvení – VOPT schválil její proplacení.

20/19    VOPT byl požádán výborem OVT o sdělení stanoviska k účasti OPT na Klubáku. VOPT

             přijal znění stanoviska, které bude zasláno VOVT – úkol Pešata

             Příští schůze VOPT se koná v pondělí, dne 1. dubna 2019

            Zapsala: Svobodová                                                         Schválil : Pešata

Zápis VOPT 3/2019