Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis VOPT 3/2018

11. 3. 2018

                                           Z á  p  i  s   č. 3/2018

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 5.3.2018

Přítomni:  Kvardová, Pešatová, Svobodová, Svatý, Vojta, Pešata, Procházka,  

                 Šťastný                                                   

Omluveni:  Profous, Havelka, Škodová

           Kontrola zápisu č. 2/2018 z 5.2.2018 – bez připomínek

  31/17   K připomínkám OPT k návrhu Stanov TJ KOTVA Braník, uvedených v tomto bodu

              v  Zápisu ze schůze VOPT č.2/18 – VTJ naše připomínky nepřijal a na Konferenci

              TJ bylo prohlasováno a schváleno původní znění. U hlasování „per rollam“ došlo

              na Konferenci k úpravě původního textu přidáním podmínek použití tohoto

              hlasování                

          

5/18     VOPT žádá VTJ a) o ekonomický rozbor nutnosti zvyšování příspěvků do TJ a různých

                                           poplatků za užívání zařízení TJ

                                       b) co z těchto zvýšených příjmů TJ budou mít oddíly. Zda budou z takto

                                           získaných prostředků dostávat od TJ příspěvky na svoji činnost ? 

            - na tento bod skutečně VTJ nereagoval, ač jsme ve zmiňovaném mailu z 3.2.18

            pečlivě hledali,nenalezli jsme o této problematice zmínku. Vzhledem k průběhu a

            proběhlé Konferenci TJ tento bod pro nynější bezpředmětnost rušíme     

        

9/18      VOPT navrhuje za kandidáty do KK TJ KOTVA Braník tyto svoje členy:

             JUDR. Pavla Svobodová

             Anna Pešatová st

             Jakub Šťastný

             - po dodatečné úpravě návrhu nových stanov (na upozornění předsedy KK) tito

             naši kandidáti svoji kandidaturu stáhli

 

14/18   Vedoucí akcí plánovaných na březen a začátek dubna 2018 informovali o jejich

            připravenosti:

            17.3.18   K nejstaršímu větrnému mlýnu, MHD „300“ - ved. Svatý, Kroupa,

                           připraveno, trasa ověřena

            24.3.18   Výprava na Štulec, vlakový, MHD „300“, bus – ved. Šťastný, Pešatovi –

                           připraveno, trasa mnohokrát ověřena, výlet nelze zkrátit !!!

            7.4.18    Zříceniny hradů Zvířetice a  Michalovce, vlakový – ved. Procházkovi -

                          připraveno

 

15/18   Předseda OPT informuje VOPT, že opět nefunguje přístup na Google TJ KOTVA.

            VOPT žádá VTJ o okamžitou nápravu, neb oddílu chybí aktuální informace

 

16/18   Pešata informuje o spojení na dopravce našich zájezdů Arriva místo pí. Topinkové,

            která odešla do důchodu: p. Petr Češka, tel. 605 231 133

 

Příští schůze se bude konat dne 9. dubna 2018 od 16.30 hodin

 

      Zapsala : Kvardová                                                                    Schválil : Pešata