Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis VOPT 10/2018

28. 12. 2018

                               Z á  p  i  s   č. 10/2018

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 10.12.2018

Přítomni: Pešatová, Svobodová, Svatý, Vojta, Pešata, Procházka, Šťastný                 

Omluveni:     Havelka, Kvardová, Profous, Škodová

            Kontrola zápisu č. 9/2018 z 5.11.2018 – bez připomínek     

            Úřední hodiny kanceláře TJ KOTVA Braník :

            PO     15.00-19.00

            ST     15.00-19.00  

32/18    VOPT pověřuje jednatele VOPT Jakuba Šťastného k event. jednání s 

             levnějším dopravcem dle příp. nabídky – úkol trvá

57/18    Pešata seznámil VOPT se Zápisem VTJ č.14 a 15/18

58/18    Svobodová a Vojta informovali o průběhu Konference TJ KOTVA, konané,

              dne VOPT bere informaci na vědomí

59/18    Vedoucí akcí plánovaných na listopad a prosinec 2018 informovali o

             jejich  průběhu:

  1. Úbočím Brd pod Okrouhlíkem - bus linka+vlak, ved.Šťastný, Pešatovi –  24 účastníků, pěkný výlet hlubokým lesem
  2. Oblast Jílového u Prahy – vlakový, ved. Škodová, Vachtlová – úspěšné, 15 lidí
  3. Skuhrov p.Brdy, Všeradice – vlakový, ved.Pešatovi, Šťastný – 20 účastníků. Velmi se líbilo, výtečný závěr v cukrárně a restauraci Somnium ve  Všeradicích
  4. Liběchov a okolí – vlakový, ved. Vojta –  nesešel se na Hlavním s 2 účastníky, mizerné počasí, nakonec 2 účastníci, náhradní program
  5. Tradiční předvánoční setkání – ved. Benáčková, Svatý – proběhlo na trasách z Čisovic a Mníšku do Nové Vsi pod Pleší a v restauraci V Zatáčce, 31 účastníků

 Seniorské středy proběhly dle plánu a dne 28. listopadu se konala v klubovně OPT v  

 loděnici v Braníku závěrečná schůzka této sezony účastníků těchto akcí. Akce

 připravuje Havelka a vedou je různí vedoucí. 

V samém konci roku je připravena jedna akce :

  1.    Relaxace na sv.Štěpána - ved. Kvardová, Svatý – připraveno

60/18   Výroční členská schůze OPT se bude konat v pondělí, dne 11. února 2019

            od 17.30 ve velké klubovně(restauraci) v loděnici TJ KOTVA v Braníku.

             VOPT žádá sekretariát o rezervaci a ozvučení místnosti na tento termín.

61/18    Členové VOPT provedou kontrolu jimi vedených akcí v Plánu činnosti OPT pro

             období jaro-léto 2019. Případné změny či připomínky oznámí Svatému

             nejpozději do 31.12.18. Na příští schůzi bude provedena specifikace

             jednotlivých akcí.

62/18    VOPT rozhodl o zahrnutí programu seniorských střed do souhrnného plánu

             akcí OPT v roce 2019, přičemž program seniorských střed bude vytištěn též i

             samostatně.

63/18    VOPT žádá o přidání min. 4 ks židlí do klubovny OPT – kuchyňky. Děkujeme.

            Příští schůze se bude konat v pondělí, dne 7. ledna 2019 od 17.30 hodin

       Zapsala : Svobodová                                                        Schválil : Pešata