Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis VOPT 1/2019

1. 2. 2019

                                         Z á  p  i  s   č. 1/2019

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 7.1.2019

Přítomni:    Pešatová, Svobodová, Svatý, Pešata, Procházka,                                                    

Omluveni:  Havelka, Kvardová, Škodová, Vojta, Profous,

            Kontrola zápisu č. 10/2018 z 10.12.2018 – bez připomínek   

            Úřední hodiny kanceláře TJ KOTVA Braník :

            PO     15.00-19.00

            ST     15.00-19.00  

32/18    VOPT pověřuje jednatele VOPT Jakuba Šťastného k event. jednání s levnějším 

            dopravcem dle příp. nabídky – úkol trvá

63/18    Přidání 4 ks židlí do klubovny OPT (kuchyňky) - trvá

01/19    Pešata seznámil VOPT se skutečností, že nové Zápisy VTJ zatím nejsou k dispozici.

02/19    Vedoucí akce plánované na prosinec 2018 informoval o jejím průběhu   

             26.12.18   Relaxace na sv. Štěpána – vedoucí Svatý,  Kvardová, 9 účastníků, úspěšné

03/19    VOPT projednal seznam neplatičů, který obdržel od VTJ. Stanovisko VOPT k jednotlivým

             případům odešle výboru TJ p.Svatý.

04/19    VOPT schvaluje žádost pí. Olgy Zatřepálkové a pí. Jany Šatopletové o přerušení  

             členství na dobu 2 let ze zdravotních důvodů, VOPT doporučuje VTJ tyto žádosti

             schválit.

05/19    VOPT   schválil Plán činnosti oddílu pěší turistiky na jaro-léto 2019, včetně

             středečních akcí seniorů. Rozeslání Plánů mailem a poštou zajistí ve spolupráci se    

             sekretariátem TJ p. Svatý (spolu s pozvánkou na VČS)

06/19    VOPT se zabýval přípravou Výroční členské schůze oddílu pěší turistiky (dále jen VČS),

             která se bude konat v pondělí, dne 11.února 2019 od 17.30 v loděnici v Braníku.       

  1.   bylo schváleno definitivní znění pozvánky na VČS. Rozmnožení, rozeslání mailem a poštou zajistí ve spolupráci se    sekretariátem TJ p.Svatý.

b) složení pracovních komisí VČS : předsednictvo –Svatý, Havelka, Pešata

                                                                      mandátová – Vojta, Procházka + 1 člen z pléna

                                                                      návrhová – Svobodová, Šťastný + 1 člen z pléna

           c)  VOPT žádá o zaslání KM karet Šťastnému do 20.1.19. Možno nahlásit též telefonicky.

                VOPT prosí vedoucí lednových „akcí po telefonu“ aby upozornili účastníky na termín                 

                odevzdání KM karet

  1. předseda OPT žádá o předání podkladů pro Zprávu o činnosti OPT v roce 2018 do 25.1.19. Zpráva bude rovněž obsahovat kontrolu plnění Usnesení VČS z roku 2018
  1. na VČS bude podáváno občerstvení. VOPT objedná v restauraci 60 jídel(řízek+salát) a formou občerstvení bude rovně 1 pivo(či limo) a 1 káva (či čaj). Zajistí Pešatová (hotovo)

            Příští schůze se bude konat v pondělí, dne 11. února 2019 od 16.00 hodin !!!!!!!

             Zapsala: Svobodová                                                                 Schválil: Pešata