Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výboru OPT 1/2008

13. 1. 2008

                    Z á p i s   č .1 / 2 0 0 8

            z jednání výboru OPT  TJ  KOTVA  Braník dne  7.1.2008

            Přítomni:Pešata,Pokorná, ,Vančura Voborská, Kněžek, Kvardová, Foch

                           Šťastný,Svobodová,Kroupa,Svatý          

 

Omluveni: Třešňák,Havelka,Martinů,Vojta,Paulus

Kontrola zápisu č. 10/2007: bez připomínek

1/08   Pešata informoval o obsahu zápisů č. 34 a 35 ze schůzí výboru TJ

2/08   Zhodnocení uskutečňovaných akcí dle plánu činnosti:

                 8.12.07 – Senohraby-Lensedly-Hvězdonice-Čtyřkoly-    úspěšné

                15.12.07-  Tradiční předvánoční setkání – velmi úspěšné

3/08   Plán činnosti OPT  „Jaro a léto 2008“ : dokončen.

4/08    Výbor OPT projednal obsah „Pozvánky“ na výroční členskou schůzi

            OPT, která se bude konat dne 4.2.2008 v 17.30 ve velké klubovně

            loděnice TJ. Žádáme tímto o zajištění klubovny a její ozvučení.

            Dále výbor OPT projednal kandidátku výboru OPT a kandidáty do

            jednotlivých komisí a to:

                               mandátová:    Pokorná,Šváb + l z pléna

                               návrhová:       Svobodová, Šťastný + 1 z pléna

                               volební:          Kněžek, Foch + l z pléna

5/08    Výbor OPT bere na vědomí ukončení členství v TJ i OPT Antonína

            Osohy – na vlastní žádost.

6/08     Třešňák poslal informaci o zajištění autobusů na plánované

            autobusové zájezdy v r. 2008

           Příští schůze se bude konat 4.2.2008 a vzhledem k tomu, že se koná i

           Výroční Členská schůze – sejdeme se po 16.hod.

Zapsala: Kvardová                                               Schválil: Pešata

Zápis VOPT 1/2008 v pdf: