Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze VOPT 4/2010

27. 4. 2010

Z á p i s  č. 4/2010

 

Z jednání výboru OPT TJ  KOTVA Braník ze dne 12.4.2010

 

Přítomni: Svatý, Kroupa, Kvardová, Třešňák, Martinů, Pešata, Svobodová, Paulus, Šťastný

 

Omluveni:  

 

Kontrola zápisu č 3/2010 ze dne 1.3.201: bez připomínek

 

15/10   Šťastný informoval o obsahu zápisů č. 7, 8 a 9 / 2010 ze schůzí výboru TJ Kotva Braník.

 

16/10   Předseda OPT předložil výboru OPT návrh na vyrovnaný rozpočet oddílu na rok 2010 a výbor tento návrh přijal a schválil.

 

17/10   Členové výboru OPT , kteří vedli plánované akce v měsíci březnu a dubnu, informovali

o jejich průběhu.

 

            Další plánované akce:

17.4.        vlakový výlet „Podkrušnohoří – CHKO – Úhošť “, ved. Paulus, Havelka,

náplň tohoto výletu zajištěna

24.4.        autobus. zájezd „Žďárské vrchy“, ved. Šťastný, Pešata,

autobus naplněn, cena zájezdu stanovena pro členy 170,- Kč a pro hosty 220,- Kč

1.5.            vlakový výlet „Vojenské muzeum Lešany“, ved. Martinů, Třešňák,

trasy připraveny, návštěva muzea ohrožena z důvodu otvírací doby muzea

8.5.            vlakový výlet „Benešovsko – dolní Posázaví“, ved. Paulus, Havelka,

zajištěno

15.5.        autobusový zájezd „Soběnovská vrchovina“, ved. Pešata, Šťastný,

cena zájezdu stanovena pro členy 180,- Kč pro hosty 260,- Kč

 

18/10   VOPT bere na vědomí žádosti o ukončení členství následujících členů OPT:

                        Blanka Němcová, Jiřina Dvořáková, Květa Kosíková ( zůstává v jednotě)

            Dále VOPT doporučuje VTJ vyhovět žádosti o členství v OPT:

                        Alena Profousová, nar. 6.9.1948

                        František Profous,  nar. 9.5.1945

                        Irena Michaela Navrátilová, nar. 25.1.1966

                        Eva Benáčková, nar. 22.6.1934

 

19/10   nové číslo mobilního telefonu Jakuba Šťastného 731 418 868

 

20/10   Pešata se obrátil na členy VOPT, aby si na příští schůzi připravili návrhy turistických akcí  

            na „podzim – zimu 2010“ a to zejména autobusové zájezdy.

 

 

Příští schůze VOPT se bude konat dne 3.5.2010 v 17.30 hod.

 

 Zapsala: Kvardová                                                 Schválil: Pešata

 

Zápis VOPT 4/2010 v pdf zde: