Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze VOPT 2/2019

18. 2. 2019

                               Z á  p  i  s   č. 2/2019

                   z jednání výboru OPT TJ Kotva Braník ze dne 11.2.2019

Přítomni:    Pešatová, Svobodová, Škodová, Havelka, Svatý, Vojta, Pešata, Procházka, Šťastný                                                   

Omluveni:  Kvardová, Profous,

            Kontrola zápisu č. 1/2019 ze 7.1.2019 – bez připomínek   

            Úřední hodiny kanceláře TJ KOTVA Braník :

            PO     15.00-19.00

            ST     15.00-19.00  

32/18    VOPT pověřuje jednatele VOPT Jakuba Šťastného k event. jednání s levnějším 

             dopravcem dle příp. nabídky – úkol zatím trvá, levnější dopravce se zatím neobjevil

63/18    Přidání 4 ks židlí do klubovny OPT (kuchyňky) – splněno, VOPT děkuje

07/19    Pešata seznámil VOPT se zněním Zápisů VTJ č. 1 a 2/2019.

08/19    VOPT schvaluje žádost p. Richarda Sapíka o přerušení členství v OPT a TJ na dobu

             1 roku ze zdravotních důvodů. VOPT doporučuje VTJ žádost schválit.  

09/19    VOPT schvaluje přijetí člena TJ p.Jaroslava Janečka za člena OPT od 1.1.2019.  VOPT

             obdržel přihlášku pí. Věra Sabové (1956) do OPT. VOPT přijetí schvaluje a  doporučuje

             VTJ  přijetí do TJ s platností od 1.1.2019

10/19    J. Vojta předal Plán činnosti OPT KOTVA turistům TJ Praga dne 22.1.2019.

11/19    VOPT  žádá VTJ nerušit členství J. Vyhnanovské s tím, že nedoplatek příspěvků za r.2018

             doplatí společně s příspěvky za r.2019.  

12/19    VOPT rozhodl navrhnout jmenování dlouholetého předsedy  OPT p. Ing. Václava

             Pešaty čestným členem TJ KOTVA Braník.  Tento návrh podléhá schválení VČS OPT

             a Konference TJ. Návrh bude přednesen na VČS OPT a v případě schválení bude součástí

             Usnesení VČS

            Příští schůze se bude konat v pondělí, dne 4. března 2019 od 17.30 hodin

 

              Zapsala: Svobodová                                                                  Schválil: Pešata