Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. schůze výboru OPT 6.11.2006

10. 11. 2006

               Z á p i s   č .  9/ 2 0 0 6               

            z jednání výboru OPT  TJ  KOTVA  Braník dne 6.11.2006

 

            Přítomni: Šťastný, Kvardová, Svatý, Paulus, Havelka, Vojta, Třešňák,    

                          Pešata, Pokorná, Vančura, Kroupa, Foch, Martinů

 

            Omluveni: Svobodová, Voborská, Kněžek

 

Kontrola zápisu č. 8/2006 ze dne 2/10  06 – bez připomínek

 

41/06 Pešata informoval výbor OPT o obsahu zápisů č. 28,29,30 a 31 ze schůzí výboru TJ Kotva.

42/06 Výbor OPT vyjadřuje podiv nad skutečností, že v časopisu „Cestou a řekou“ , který byl vydán k 80. výročí založení TJ Kotva Braník, není ani jedinou větou zmíněna existence odd. pěší turistiky, který v tomto roce slaví 50 – té výročí svého vzniku a jeho zakládající členové byli rovněž zakládajícími členy KVT a OLT.

43/06 Výbor OPT schvaluje oddílové příspěvky na rok 2007 ve výši Kč 70,-. ( T.j. v nezměněné výši.)

44/06 Vedoucí jednotlivých zájezdů ( Orlice, Dupské vrchy a Vrchotovy Janovice ) zhodnotili akce jako úspěšné. Stejně tak i autobusový zájezd „Českolipsko“ uskutečněný dne 4.11.06.

45/06 Akce připravované dle programu činnosti OPT:

1)      „Brdský hřeben“ vede Pešata, Šťastný dne 11.11.06

2)      „Trutnovsko“ vede Paulus, Havelka dne 18.11.06

3)      „ Antikarlštejn“ vede Havelka, Paulus dne 25.11.06

4)      „Kamenné Žebrovice“ vede Vančura, Klokánek 2.12.06

Všechny akce jsou zajištěny

46/06 Výbor OPT navrhuje přijetí :

            Habásková Květoslava            nar. 30.8.1942

            Habásko Jiří                            nar. 5.7.1939

 

            Viktorinová Alena                    nar. 14.6.1969

            Viktorin Jaroslav                       nar. 20.3.1994

            Viktorin Josef                            nar. 15.9.1995

47/06 Na plánovaný tradiční „Vánoční výlet“ bude opět pro tento rok dotace Kč 50,-/os.

48/06 Výbor OPT započal s přípravou „Plánu činnosti jaro – léto 2007“ a částečně již              i autobusové zájezdy podzimní.

Na příští schůzi si členové výboru připraví náměty na dokončení plánu činnosti „Jaro – léto 2007“ a současně i vlakové zájezdy na podzim 2007.

49/06 Třešňák oznamuje termín uspořádání zahraničního zájezdu „AOSTA  III. – Italie“ 18.8. -25.8.07

Dále Třešňák + skupina VHT oznamuje termín zájezdu do Rakouska „Schobergruppe             ( Lungau)“ – 16.7. – 26.7.07.

50/06 Výbor OPT bude vyúčtování zahraničních zájezdů schvalovat na svých výborových schůzích.

 

Příští schůze výboru OPT se bude konat dne 4.12.06 v 17.30 hod.

 

Zapsala: Kvardová                                                                    schválil: Pešata

Zápis VOPT 9 zde