Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. schůze VOPT

6. 11. 2007

Z á p i s   č . 9 / 2 0 0 7

 

z jednání výboru OPT  TJ  KOTVA  Braník dne  5.11.2007

            Přítomni:Pešata,Pokorná,Havelka,Třešňák,Kvardová,Vojta,Martinů,Paulus,Vančura

                           Foch,Šťastný,Kněžek,Svobodová,Kroupa,Voborská                  

 

Omluveni:

             Kontrola zápisu č.8/2007 ze dne 1.10.07: bez  připomínek

 

43/07   Pešata informoval o obsahu zápisů č. 27,28,29 a 30/2007 ze schůzí

            výboru TJ.

44/07   Zhodnocení akcí uskutečněných v rámci plánu činnosti:

                          13.10.07  Orlice – zájezd plně obsazen /autobus/

                          20.10.07  Jičínsko – dotovaný, vlakový – proběhl bez problémů

                          27.10.07  Kutná Hora  - vlakový – bez  problémů

                            3.11.07  Zvíkov-Orlík  - autobusový zájezd obsazen a byla

                                          uskutečněna návštěva Orlické elektrárny

         

            45/07   Akce připravované - vedoucí akcí informovali o stavu příprav na

                        akce:

                          10.11.07   Rozhledna Studený vrch  - vede Pešata, Šťastný,

                                           trasy připraveny, otevření rozhledny mimo sezonu a

                                          občerstvení pod rozhlednou domluveno se správcem

                                           rozhledny

                          17.11.07   Čelákovice   - zajištěno

                          24.11.07   Antikarlštejn   - vede Havelka, Paulus – tradiční

                           1.12.07    Vráž   - vlakový výlet – vede Vančura, Klimánek,

                                           zajištěno – připraveny i nové trasy

.

            46/07   Kroupa informoval o výsledku návštěvy na KČT.

           47/07    OPT (skupina VHT) žádá o rezervaci a zajištění Peugeota

                           v termínu 11.7. – 24.7.08.

                        OPT  žádá o zajištění :

                         a/20.-2.6.08( akce Valšovky) - vedoucí Vojta, Pešata Peugeot            b/25.7. – 3.8.08 (Akce Lužnice na vodě,pěšky i na kole) -

                           vedoucí Pešata, Vojta - Peugeot + vlek na lodě + vlek nákladní

           48/07     Výbor OPT zahájil  výběr akcí pro  „Plán činnosti jaro-léto 2008“

                          a směry autobusových zájezdů „Podzim-zima“

                          Na příští schůzi  vedoucí akcí předloží zpřesněné trasy, včetně

                         odjezdů vlaků ,  čísel map atd. Plán činnosti bude dokončen na příští

                         schůzi VOPT.

           49/07     VOPT děkuje Bohouši Klimánkovi za zprostředkování exkurze do

                         elektrárny VD Orlík v programu zájezdu 3.11.07 Mezi Zvíkovem a

                         Orlíkem.

              Příští schůze výboru OPT se bude konat 3.12.2007 v 17,30 hod.

              Zapsala: Kvardová                                                             Schválil: Pešata

 

Zápis VOPT 9 v pdf zde: