Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. schůze VOPT

7. 10. 2007

Z á p i s    č.   8 / 2 0 0 7

z jednání výboru OPT T J KOTVA Braník dne 1.10.2007

Přítomni :    Havelka, Třešňák, Kvardová, Vančura, Paulus, Pokorná, Vojta, Foch, Šťastný, Pešata,

                    Svatý, Svobodová, Martinů, Voborská

Omluveni :  Kněžek, Kroupa

 

               Kontrola Zápisu č.7/07 ze dne  3.9.2007 : bez připomínek

36/07       Pešata informoval o obsahu zápisů č. 24., 25. a 26. ze schůzí výboru TJ    

37/07       Vedoucí akcí, které proběhly v září 2007 informovali o průběhu akcí a

                poznatcích z nich

38/07       VOPT navrhuje na přijetí do TJ tyto zájemce :

                Králíková Helena(18.8.1938) 

                Medová Stanislava ( 27.11.1952)

39/07       Zajištění akcí OPT :

                13.10.07    Orlice po vodě a pěšky -  autobusový zájezd společný s OVT

                zcela naplněn (vedoucí Vojta, Pešata) . Cena zájezdu vzhledem k

                předpokládaným ujetým km a čekací době :    člen  200,-- Kč

                                                                                      host  250,-- Kč

                20.10.07    Jičínsko - Český ráj - dotovaný vlakový zájezd(vedoucí

                 Paulus, Vančura) - připraveno

                27.10.07    Kutná Hora, Sion (vedoucí Třešňák, Martinů) - připraveno

                  3.11.07    Mezi Zvíkovem a Orlíkem autobusový zájezd,(vedoucí Pešata,

                 Šťastný) - připraveno, v jednání exkurze v elektrárně, zájezd téměř

                 obsazen

                10.11.07    Rozhledna Studený vrch Brdy (vedoucí Pešata, Šťastný) -

                podána informace o zajištění otevření rozhledny mimo běžnou otevírací

                dobu

40/07       Třešňák informoval o uskutečněném zahraničním zájezdu do Aosty (Itálie).

                Rovněž byl po delší diskuzi schválen postup pro vyúčtování zájezdu s

                ohledem na finanční situaci TJ.

41/07        Změny telefonních čísel členů VOPT :

                 Vojta mobil  728 982 789

                 Svatý domů  222 941 462 

42/07        Pešata vyzval členy VOPT, aby na příští schůzi VOPT připravili návrhy na

                 autobusové zájezdy a běžné výlety pro plán jaro-léto 2008.

       Příští schůze VOPT se bude konat dne 5. listopadu  2007 od 17.30 hodin.

          Zapsala : Kvardová                                                             Schválil : Pešata

Zápis VOPT 8 v pdf: