Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. schůze VOPT

21. 9. 2007

Z á p i s   č .  7/ 2 0 0 7

 

z jednání výboru OPT  TJ  KOTVA  Braník dne 3.9.2007

 

 

            Přítomni:    Pešata, Kvardová, Šťastný, Svatý,Paulus, Třešňák, Foch, Kněžek,Kroupa,  

                               Vojta, Svobodová     

Omluveni:  Havelka,Voborská,Martinů,Pokorná,Vančura

 

 

Kontrola zápisu č. 6/2007 ze dne 4.6.2007: bez připomínek

 

32/07   Pešata informoval o obsahu zápisů č. 16-23/2007 z jednání výboru TJ Kotva Braník. a  

            o celkové situaci v TJ, zejména finanční

 

33/07   Výbor OPT bere na vědomí a souhlasí s přijetím za člena TJ a OPT (viz Zápis VTJ 

            č.18 ze dne 25.6.07)

                               Mgr. Petr Jezdinský nar. 1979

Současně VOPT bere na vědomí ukončení členství v TJ a OPT

Pavel Frass

Marie Frassová

na základě jejich písemného sdělení o ukončení členství k 30.6.07

 

34/07   VOPT konstatuje, že plán činnosti OPT pro podzim 2007 byl rozeslán v první   

            polovině července t.r. všem členům OPT

 

35/07   Příprava  akcí – Podzim 2007 :

            15.9.       Údolím Blanice (vlak)      – připraveno( Martinů, Třešňák)

22.-23.9. Šumava-Modrava (bus)             – ubytování zajištěno pro 59 účastníků, kapacita

                                                              autobusu 49 míst, zbylí pojedou osobními

                                                              auty, projednána předběžná cena dopravy

                                                              (vedou Vančura,Vančurová)

28.9.        Zákolany (vlak)                       -- připraveno(Foch)

            13.10.      Orlice po vodě i pěšky (bus) - připravuje se (Vojta, Pešata)

 

36/07   Zahraniční zájezd Aosta / Italie - výbor OPT rozhodl o storno poplatcích:

           1) Czerny Jiří, Czerná Jiřina – odhlášeni 3 hod před odjezdem , záloha nebude vrácena.

           2) Martínek Vladimír – odhlášen 2 dny předem: bude vrácena 1/3 ze zálohy

            (Výbor rozhodl na základě bodů 14 a 15 pravidel pro účast na zájezdech - viz rubová  

             strana plánu akcí OPT Podzim 2007)

 

 

Příští schůze výboru OPT se bude konat dne 1.10.2007 v 17:30 hod.

           Zapsala: Kvardová                                 Schválil: Pešata

zápis v pdf zde: