Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. schůze VOPT

3. 4. 2007

 

                                    Z á p i s   č . 4 / 2 0 0 7

 

            z jednání výboru OPT  TJ  KOTVA  Braník dne 2.4.2007

 

            Přítomni: Svatý, Kvardová, Vančura, Třešňák, Paulus, Svobodová, Kroupa,

                          Pešata, Foch, Havelka, Vojta, Šťastný, Martinů           

 

Kontrola zápisu č. 3/2007 ze dne 5.3.2007 : bez připomínek

 

18/07 Pešata informoval o obsahu zápisů č. 7,8 a 9/2007 z jednání výboru

          TJ Kotva Braník.

 

19/07 výbor OPT bere na vědomí schválený rozpočet oddílu na rok 2007.

 

20/07 předseda výboru OPT Pešata nahlásil pro informaci nové telefonní číslo

          svého bydliště a to : 222 982 293.

 

21/07 informace k zájezdu MODRAVA ! Svatý a Vančura vypracovali

          informační leták   ( rovná se současně přihláška ). Padesátý přihlášený

          zájemce bude již náhradníkem.  Přihláška včetně zálohy bude dávána

          přímo pí. Pešatové. Distribuce přihlášek započne 14.4.2007.

 

22/7   14. dubna se uskuteční autobusový zájezd „Putování za relikviářem sv. Maura“.

          Výbor OPT stanovil cenu na Kč 170,- pro člena a 240,- pro hosta.

          21.4. se uskuteční vlakový zájezd „Český ráj – Velišský hřeben“ vede Paulus.

          Zájezd je organizačně zajištěn.

          28.4. autobusový zájezd „Les Království“ vede Martinů, Třešňák.

          Cena stanovena : Kč 160,- pro člena a Kč 220,- pro hosty.

          5.5. „Přírodní park Jesenicko“ vede Vančura, Klimánek –

          vlakový zájezd je zajištěn.

 

23/7 Pešata  vyzval výbor OPT, aby si na příští schůzi ( květnovou )

        členové výboru připravili návrhy  na program podzimní sezony

        a to hlavně autobusové zájezdy a dotované vlakové.

 

24/7 Výbor OPT navrhuje přijetí :   JUDr. SKOTÁK Oldřich nar. 6.3.1943

 

Příští schůze výboru se bude konat dne 9.5.2007 v 17:30 hod.

 

 

 

Zapsala: Kvardová                                                                   Schválil: Pešata

 

Zápis č. 4 zde: