Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. schůze výboru OPT

17. 1. 2007

Z á p i s   č .  1/ 2 0 0 7

 

z jednání výboru OPT  TJ  KOTVA  Braník dne 8.1.2007

 

        Přítomni: Kvardová,Třešňák, Martinů, Havelka, Pokorná, Svatý,

                        Kněžek, Svobodová, Foch, Kroupa, Šťastný, Vojta

 

       Omluveni: Pešata, Paulus, Vančura, Voborská

 

-         Kontrola zápisu č. 10/2006 ze dne 4.12.2006 – bez  připomínek

 

1/07    Šťastný informoval výbor OPT o obsahu zápisů č. 35 a 36/2006

           ze schůzí výboru TJ Kotva.

 

2/07    VOPT schvaluje návrh na text pozvánky na VČS

           Výroční členská schůze OPT se koná dne 5.2.2007 v 17.30

           ( velká klubovna ) . Výbor 

           OPT se sejde před VČS v 16.45 hod.

           Pracovní orgány VČS:

           Pracovní předsednictvo: Pešata, Svatý, Havelka

           Komise mandátová VOPT navrhuje : Pokorná, Šváb + doplňující z pléna

           Komise návrhová VOPT navrhuje : Šťastný, Svobodová + doplňující z pléna

 

3/07    VOPT navrhuje za delegáty na konferenci TJ Kotva ( termín bude upřesněn):

           Kvardová , Kroupa, Třešňák, Martinů, Foch, Pokorná, Havelka, Kněžek, Svatý,

           Vančura, Paulus, Vachtlová, Benáčková, Klimánek, Ženíšková,Pešatová st.

           NÁHRADNÍCI: Šváb, Jirkovská, Káš, Vančurová, Srbová

 

4/07   Výbor OPT dokončil „Plán činnosti OPT jaro – léto 2007“. Tento plán bude

          přednesen a rozdán členstvu na VČS.

 

5/07   Vojta seznámil výbor OPT s  přípravou na zahraniční zájezd „AOSTA III.“ .

          Termín pro zaplacení zálohy je do 31.3.2007

 

6/07   Výbor OPT navrhuje přijetí : ONDRÁČKOVÁ Jana nar. 28.1.1941

 

7/07   Kroupa seznámil výbor OPT s ukončením výběru příspěvků do KČT

          na rok 2007.

 

8/07  Třešňák informoval výbor OPT , že na všechny autobusové zájezdy

         dle „Plánu činnosti“ byly dány objednávky na autobusy.

 

9/07   Uzávěrka výběru Kilometrických karet za rok 2006 je 15.1.07.

 

          Příští schůze výboru OPT se bude konat dne 5.2.07 v 16.45 hod.

 

 

       Zapsala: Kvardová                                                   Schválil: Svatý, Pešata

Zápis ze schůze zde: