Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. schůze výboru OPT 4.12.2006

5. 12. 2006

                    Z á p i s   č .  10/ 2 0 0 6                  

z jednání výboru OPT  TJ  KOTVA  Braník dne 4.12.2006

Přítomni:   Martinů, Třešňák, Vančura, Kvardová, Havelka, Pokorná, Paulus,

                  Svatý, Svobodová, Pešata, Šťastný, Vojta, Foch, Kroupa

 

Omluveni: Voborská, Kněžek

 

 

          -Kontrola zápisu č. 9/2006 ze dne 6.11.06 provedena bez připomínek.

 

51/06    Pešata informoval výbor OPT o obsahu zápisů 32,33 a 34 ze schůzí výboru

             TJ Kotva.

52/06    V plánu činnosti na rok 2007 je zahraniční autobusový zájezd „ITALIE –

             AOSTA III.“ Výbor OPT uložil Třešňákovi a Vojtovi udělat průzkum zájmu

             v OPT .

             Úkol splněn – 37 členů OPT závazně projevilo zájem a zájezd je tudíž reálný.

             Návrh na vedoucího: Vojta, organizační výbor: Mack, Sabová, Třešňák

             ( Jedná se o termín zájezdu 17. – 26.8.2007. )

53/06    Havelka již vypracoval kompletní plán činnosti pro seniory na rok 2007. Plán

             přijat.

54/06    Výbor OPT žádá o zajištění a ozvučení klubovny na termín

             5.2.2007 od 17.30 hod pro konání Výroční členské schůze OPT.

55/06    Šťastný informoval o úspěšném fungování oddílové internetové stránky

             ( zaregistrováno již více jak 1500 vstupů ).

56/06    Jednatel KČT Kroupa má již všechny podklady pro vybírání  příspěvků na

             2007.

57/06    Výbor OPT  dokončil přípravu plánu činnosti na r. 2007:

             - byly dohodnuty následující pevné termíny pro autobusové zájezdy:

               14.4.2007  „Bečov nad Teplou“    ved. Vančura, Kroupa

               28.4.2007  „Dvůr Králové“                       ved. Martinů, Třešňák

               19.až 20.5.2007„Lužnice“( spol.s OVT)  ved. Vojta, Pešata

               2.až 3.6.2007„Lenora“ ( spol.s OVT)   ved.  Pešata, Vojta

               16.6.2007„Sedlčansko“  ved. Martinů, Třešňák

 

       Příští schůze výboru OPT se bude konat 8.1.2007 v 17.30.hod.

 

        Zapsala: Kvardová                                                               Schválil: Pešata

Zápis VOPT 10 zde: