Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. schůze výboru OPT

5. 12. 2007

                  Z á p i s   č .10 / 2 0 0 7

 

            z jednání výboru OPT  TJ  KOTVA  Braník dne  3.12.2007

 

            Přítomni:Pešata,Pokorná,Havelka,Třešňák,Vojta,Martinů,Paulus,Vančura

                           Šťastný,Svobodová,Kroupa

 

                       

 

Omluveni: Voborská, Kněžek, Kvardová, Foch

 

Kontrola zápisu č.9/2007 ze dne 5.11.07: bez  připomínek

 

50/07   Pešata informoval o obsahu zápisů č. 31,32 a 33 ze schůzí výboru TJ.

 

51/07   Jirka Vojta má nové telefonní číslo domů: 222 930 193

 

52/07    VOPT rozhodl ponechat oddílové příspěvky na r. 2008 v nezměněné

             výši.

 

53/07    VOPT jmenuje Pavlu Svobodovou předsedkyní DIK pro OPT.

 

 

54/07   Zhodnocení akcí uskutečněných v rámci plánu činnosti:

10.11.07– rozhledna Studený vrch – vlakový- velký úspěch

17.11.07– Čelákovice – vlakový - pěkné

24.11.07  Antikarlštejn – vlakový

1.12.07 -  Vráž – vlakový – bez problémů

                         VOPT konstatuje změny v turistickém značení v oblasti Brd.

 

             55/07   Akce připravované   -   informace o stavu přípravy:

 

                         8.12.07 – Senohraby – Lensedly – Hvězdnice – Čtyřkoly

                                         - připraveno  /Svatý/

        

                        15.12.07 – Tradiční předvánoční setkání připraveno / Pokorná/

 

             56/07   Kroupa informoval o výsledku návštěvy na KČT

 

             57/07   VOPT stanovil termín členské schůze na 4.2.2008

 

             58/07    Termín odevzdání kilometrických karet:

                           nejpozději do 15.1.2008,  zprávy o výletech odevzdat nejpozději

                           do 7.1.2008.

 

            59/07   VOPT doplnil program výletů  „Jaro 2008“ o vlakové výlety,

                         konečná podoba na příští schůzi.

 

 

Příští schůze  7.1.2008 v 17,30hod.

 

Zapsala: Svobodová                                                      Schválil: Pešata

Zápis VOPT 10 v pdf zde: